Per què hem estat 3 mesos sense regulació de lloguers?

Des d’ahir, a Vilassar de Mar torna a aplicar-se la Llei de contenció de rendes. Tot i ser un dels municipis que des de la seva entrada en vigor van ser declarats automàticament com àrea amb mercat d’habitatge tens per un any, hem estat 3 mesos en mercat lliure. Per què?

Abans de finalitzar aquest primer any calia formular una nova declaració per continuar com a àrea tensionada i poder seguir aplicant les mesures. Aquest fet l’hem recordat reiteradament al govern, però no va ser fins al juliol que es va portar l’aprovació inicial al Ple.

El 07/05, l’Agència de l’Habitatge va emetre una carta a l’alcalde Damià del Clot avisant de la necessitat de sol·licitar la renovació en el termini d’un mes per poder tramitar-la i que, en cas contrari, deixaria d’aplicar-se la Llei a VdM un cop finalitzat el primer any d’aquesta (22/09).

La sol·licitud no es va presentar fins el 30/08, gairebé 3 mesos després d’expirar el termini i sense la reducció del 5% sobre l’índex de referència!

El període sense regulació ha permès a les immobiliàries distorsionar l’índex a l’alça i encarir els lloguers malgrat la renovació. El govern d’ERC i GentxVdM no només no impulsa polítiques d’habitatge sinó que ens desposseeix de les poques eines a l’abast per defensar un lloguer just. La crisi COVID excusa certs descuits, però desatendre el principal problema social mentre ultimes el teu llibre és inacceptable.

Igual que al setembre el govern publicava un article al butlletí que deia “esperar la pròrroga” com si no fos a causa de la seva deixadesa i que semblava alertar les immobiliàries de la desregulació, ara exigim disculpes públiques a l’alcalde i a la regidora d’habitatge Núria Arasa.

Exigim també que l’Ajuntament Vilassar de Mar assumeixi des d’avui mateix el control dels anuncis de lloguer, tal com va aprovar el mateix govern al Ple, que informi les immobiliàries de l’aplicació de la Llei i que denunciï en cas d’incompliment.

https://babord.cat/mocions/compliment-regulacio-lloguers-taula-habitatge.pdf