Salvem la línia de P3 del Pérez Sala

No a la reducció de grups de P3 a les escoles públiques de Vilassar de Mar

Mantinguem la qualitat pedagògica

Insistim en la mobilització

Davant l’anunciat tancament d’una línia de P3 a l’escola Pérez Sala per al curs vinent, l’assemblea de Babord vol fer les consideracions i valoracions següents:

El fet de reduir de dos a un els grups de P3 va ser anunciat des de fa mesos a la comunitat educativa i al Consell Escolar Municipal. L’Ajuntament va acceptar un pacte amb el Departament d’Educació que contemplava uns mínims de nens/es per escola que determinarien si calia o no tancar una línia i a quina escola. Es considerava que aquest acord a la llarga impediria la supressió d’aquesta línia. En el moment final de la preinscripció aquest pacte entre l’Ajuntament i el Departament no ha servit de res, ja que el Departament interpreta que el nombre d’alumnes fixat com a mínim per a mantenir els dos grups es tanca amb la presentació de les primeres preinscripcions i no al final de tot el procés.

Tampoc no ha servit de res de moment l’intens treball de les AMPAS i AFAS de les escoles públiques del poble, i, malgrat les més de 1.700 signatures recollides en només 3 dies i la concentració davant de la Delegació Territorial a Mataró, el Departament ha continuat tancat en banda.

Retallar un grup de tres anys al municipi és una pèrdua irreparable

Costa d’entendre que, en lloc d’aprofitar la baixada demogràfica per fer grups amb ràtios que afavoreixin i reforcin el desenvolupament de pràctiques educatives actives fomentadores d’aprenentatges realment útils, en la línia pedagògica innovadora que ja estan portant a terme les escoles públiques del poble, se suprimeixi un grup. Aquesta supressió suposarà que tots els centres es veuran afectats: el poble en general disminuirà la seva oferta de places, afectarà la proposta educativa en conjunt i possibilitarà la massificació dels grups de tres anys al llarg del curs.

No es té en compte, que al llarg del curs s’incorporen sempre alumnes i que per tant s’incrementa el nombre d’infants que omplen les classes, el que s’anomena “matrícula viva”. Encara més, l’existència d’aules amb molts alumnes afavoreix l’existència d’un sistema segregador que no permet repartir de manera equitativa l’alumnat de procedència diversa que es va incorporant. Que hi hagi escoles molt plenes i altres molt buides fa que no hi hagi possibilitat de barreja.

Sabem que en altres municipis amb xifres percentuals semblants quant a natalitat i matrícula no s’apliquen els mateixos criteris i arguments que es fan servir a Vilassar de Mar. Aquest fet es converteix, doncs, en un greuge comparatiu.

Quin és el cost d’una aula de P3 quan l’aula ja existeix físicament?

Fins a quin punt estalviar-se el sou d’un mestre és excusa per disminuir la qualitat pedagògica d’una escola pública? El Departament hi té la responsabilitat i l’Ajuntament no ha estat àgil a actuar deixant passar el temps aturant la mobilització amb l’excusa que el pacte (que assumien que era interpretable) ja resoldria la situació.

Més enllà de tot això, s’ha produït el fet lamentable que les famílies van fer la seva opció de plaça a partir d’una informació enganyosa i no real i que no constava (ni hi ha constat fins ben entrat el mes de juny) a la web del Departament, cosa que pot provocar una impugnació del procés a llarg termini.

Valorem que el que està promovent el Departament és que les escoles públiques hagin de competir entre elles en els processos de preinscripció… ¿Hauria preferit la Generalitat que el pacte es fes públic abans i que haguéssim “convidat” a les famílies a que es repartissin entre els centres educatius per tal de dirigir així la preinscricpió?

Què cal fer ara?

Insistir en la mobilització ciutadana. Hi ha precedents de mobilitzacions amb èxit. Cal forçar l’Ajuntament a complir el seu compromís de no deixar les AMPAS o AFAS soles. Cal aprofitar les escletxes legals i administratives per forçar el manteniment de la línia de P3.

Finalment cal treure’n la conclusió de la necessitat de fer una bona planificació escolar al poble per als cursos vinents, que parteixi en tot moment d’una defensa prioritària de la situació de l’escola pública. En els anys vinents es preveuen baixades de natalitat molt importants, i cal exigir a la Generalitat que, en comptes de tancar línies a les escoles públiques, procedeixi al CESSAMENT dels CONCERTS de moltes escoles privades (moltes d’elles religioses i algunes que, fins i tot, separen a nens i nenes).

Volem expressar, per acabar, l’agraïment a les AMPAS o AFAS que han dedicat hores i esforços a una lluita que és la de tots els infants, pares, mares i comunitat educativa de les escoles públiques de Vilassar de Mar.

Babord
Juny de 2019


Comunicat de Babord davant el tancament d'una línia de P3

  • Data

    20 de juny de 2019