ERC, GentxVdM i Junts en contra de la moció de Babord per augmentar el parc d’habitatges de lloguer social

La manca de lloguer assequible i les dificultats per accedir a un habitatge digne són el principal problema social de Vilassar de Mar, un municipi amb més de 20.000 habitants.

Des de 2008 i malgrat les successives crisis econòmiques, l’Ajuntament de Vilassar de Mar només ha impulsat una única promoció de 57 habitatges de lloguer social.

Fa més d’una dècada que esperem l’aprovació d’un Pla d’Habitatge d’àmbit català i finalment, el passat octubre s’ha aprovat inicialment el que hauria de servir per incrementar el parc d’habitatge de lloguer social en els pròxims anys. El Pla ordena el país en 4 àrees diferenciades amb diferents objectius a assolir. Vilassar de Mar es troba dins el grup de municipis amb demanda residencial forta i acreditada, que hauran de disposar d’un parc d’habitatges destinats a polítiques socials del 15%.

Avui, l’habitatge protegit en règim de lloguer no arriba ni a l’1%, que sumat al de venda amb prou feines suposa un 3%.
Després de molts sacrificis i perjudicis pel poble, la Societat Municipal disposa de dues de les quatre finques del projecte de Can Vives. És inexcusable no actuar conseqüentment i iniciar els tràmits que permetin la construcció d’habitatge públic de lloguer social. De la mateixa manera, cal resoldre els esculls jurídicoadministratius que permetrien fer habitatge dotacional al solar de la Muralla, així qualificat i a disposició de l’Ajuntament des de fa dècades.

S’ha demostrat que l’habitatge de protecció oficial de venda no és una eina eficient com a política pública d’habitatge perquè un cop adjudicat es perd el control sobre aquest. A més, en pocs anys pot passar a règim lliure permetent l’especulació i el lucre indiscriminat, abusos que de cap manera poden fomentar les polítiques públiques d’habitatge. Des de Babord defensem que en ambdós projectes la promoció ha de ser de lloguer.

En aquest sentit, el tercer dels acords de la moció proposava exercir el dret de tanteig i retracte en les operacions de compravenda d’habitatges de protecció oficial de Vilassar de Mar com en el cas de Can Bisa, i en totes aquelles en què les condicions econòmiques siguin més favorables a les del mercat per destinar-los a lloguer social.

Aquest punt, justament, va ser el que va motivar el vot contrari tant d’ERC-GentxVdM com de JuntsxVdM, argumentant que així no s’augmenta l’habitatge protegit i que pot suposar desfer una operació entre particulars. Val la pena explicar el cas de Can Bisa, on recentment la Societat Municipal ha tingut l’opció de compra sobre un cèntric pis de protecció i a un preu molt raonable: Junts s’hi ha oposat, diguem-ho clar, perquè no veia amb bons ulls la convivència de l’actual veïnat amb un altre perfil d’inquilins en situació de vulnerabilitat. Els grups de govern s’han recolzat en un informe de la tècnica d’habitatge que defensava que el pis en qüestió ja complia amb la seva funció social i aconsellava optar abans pels habitatges buits de grans tenidors registrats procedents d’execució hipotecària o dació en pagament. Doncs bé, reiterem que anar guanyant habitatges per destinar-los a lloguer social és el més efectiu per defensar l’accés a un habitatge digne. Ens oposem a la dinàmica de concentració del lloguer social lluny del centre, que perpetua la desigualtat social i limita l’avenir. I és més, si es considera prioritari exercir l’opció sobre habitatges buits de grans tenidors, tal com proposava la moció, cal valentia i fer-ho ja!

La moció va ser rebutjada malgrat els vots a favor de PSC i C’s, a qui agraïm el suport. En les seves intervencions es va posar en dubte que exercir el dret de tanteig i retracte pogués generar gaire habitatge o que tant govern com oposició hauríem de fer autocrítica per no haver presentat una moció com aquesta a l’inici de la legislatura. Vejam… quan les polítiques d’habitatge són inexistents qualsevol passa que fem en aquesta direcció, per petita que sigui, ja serà més que el que s’ha fet fins ara i recordem que, a més a més, d’ençà que vam entrar al consistori el 2015, a banda d’una moció de C’s criminalitzant l’ocupació, hem estat l’únic grup que ha presentat nombroses mocions en matèria d’habitatge, així com negociat amb el govern per avançar en accions concretes (entre les quals hi ha iniciar un projecte de lloguer social en aquest mandat als solars disponibles).

Pots llegir la moció aquí