Babord votem no als pressuposts municipals pel 2019

Babord va votar NO als pressuposts municipals pel 2019 en el ple municipal del passat 11 de febrer. Vam votar NO perquè pensem que aquests pressuposts no inclouen les propostes transformadores que el poble necessita. A més, no tenim confiança en el govern d’ERC-GentxVdM ja que han incomplert una gran part dels acords dels pressuposts de l’any passat.

Aquests pressuposts NO aporten les propostes transformadores que el poble necessita, i hem perdut la confiança en el govern d’ERC-GentxVdM després del grau d’incompliment de l’acord de 2018.

Des del principi de la legislatura, hem deixat clara la nostra posició:

Hem vingut a transformar el poble i construir alternatives, no a avalar una gestió continuista.

L’aposta del col·lectiu en matèria de pressupostos ha girat al voltant de 4 grans eixos:

 • Democratització de les finances municipals, millorant la informació de la població i augmentant la seva participació.
 • Auditar l’origen del deute estratosfèric que va deixar CIU i buscar estratègies perquè el no legítim no recaigui sobre les finances municipals.
 • Control dels grans contractes i/o gestió directa, per garantir la qualitat dels serveis públics i no pagar de més.
 • Aprofitar el poc marge d’inversió per fer front als reptes d’habitatge i mobilitat que té Vilassar de Mar.

A Babord hem mostrat voluntat de col·laboració amb el govern, facilitant qualsevol proposta que impliqués un gir en les polítiques municipals. Repassem el suport donat en anys anteriors.

2016

Vam arribar a un pacte pels pressupostos de 2016, gràcies al qual es va aconseguir:

 • Pressupostos participatius.
 • Auditoria de la Societat Anònima Municipal i del deute del mercat.
 • Incorporació d’un tècnic a l’Ajuntament per a la redacció i control dels contractes amb empreses externes.
 • Inventari d’usos de la zona agrícola.

Malauradament, el govern no va prioritzar els objectius de l’acord i el grau d’acompliment va quedar lluny de les nostres expectatives.

2018

L’any passat, Babord va fer una proposta pels pressupostos municipals 2018, de la qual el govern va rebutjar alguns dels punts més transformadors. No obstant això, s’aconsegueixen pactar 21 mesures concretes i es defineixen una sèrie d’indicadors per verificar-ne el seu compliment. Per aquest motiu, ens vam abstenir facilitant-ne l’aprovació i evitant l’escenari d’una moció de confiança que només hauria beneficiat al PDECAT.

La valoració del grau d’execució de l’acord és molt negativa: s’han incomplert un 54% de les 44 actuacions pactades i han quedat per desplegar mesures en temes tan importants com habitatge, mobilitat, subvencions, gènere, sobirania alimentària i serveis públics municipals.

2019

Pels pressupostos de 2019, des de Babord vam advertir al govern que, tenint en compte el precedent, només podríem donar suport a uns pressupostos que incorporessin propostes valentes en alguns dels aspectes clau de la política municipal:

 • Concurs obert per atorgar les subvencions a associacions i entitats, i no a dit com es fa ara.
 • Estratègia clara de control i seguiment pels grans contractes de l’Ajuntament i possibilitat de municipalització d’algun dels serveis clau.
 • Ampliar les partides dels pressupostos que decideix la població de manera directa. Més enllà dels 150.000€ de propostes portades des de la ciutadana, es planteja que els 600.000€ d’inversions (projectes proposats directament pel govern) puguin ser escollits per la població.

La negativa del govern a donar resposta a aquests temes trenca les possibilitats de negociació. 

Babord considerem continuista i insuficient la proposta de pressupostos 2019, ja que no planteja cap element de transformacióestructural de la política municipal, ni cap dels elements clau que el col·lectiu proposem. A més, després de no complir amb l’anterior pacte i no fer cap gest d’autocrítica o disculpa, no tenim elements per una relació de confiança amb el govern d’ERC-GentxVdM.

Per tot això, Babord votem no als pressupostos del 2019.