Comunicat sobre la importància de l’educació sexual i la correcta planificació d’activitats de lleure amb aquest objectiu

Donades les informacions sorgides arran d’una activitat sobre educació sexual organitzada per la regidoria de Joventut de l’Ajuntament, des de Babord, volem manifestar:

  • L’educació sexual és un tema molt important i prioritari a treballar amb els i les joves del poble i més tenint en compte que es tracta d’una temàtica demanada per ells i elles i a la qual cal donar resposta. Ara bé, perquè les activitats tinguin sentit pedagògic, cal que estiguin preparades per especialistes que estableixin de manera clara quin és l’objectiu educatiu de cada activitat, per què es realitza aquella i no una altra, com s’ha de dur a terme i, sobretot, que estableixin pautes concretes d’adaptació a cada franja d’edat en lloc de deixar-ho en mans de persones dinamitzadores, que poden tenir o no formació específica en aquests temes.
  • És imprescindible també tenir presents a les famílies sobretot quan parlem de menors i, si això no s’ha fet amb el rigor i la cura necessaris, cal donar explicacions a les famílies i assumir les responsabilitats oportunes. En aquesta línia, la comunicació que es va fer de la gimcana no especificava enlloc el seu contingut.
  • Considerem que algunes activitats plantejades en aquesta gimcana lluny d’educar i oferir eines als i les joves per viure una sexualitat plena i lliure podien acabar reforçant els mites i estereotips que a priori es volia combatre i que imperen en aquesta societat masclista i fal·locèntrica. Una educació sexual feminista, tal com l’entenem des de Babord, cal que passi per l’autoconeixement, per l’acompanyament respectuós en les diferents preferències sexuals i identitats de gènere, per la connexió amb el propi plaer i la comunicació de límits i consentiments.
  • Cal que les activitats (totes!) siguin avaluades pel que fa al contingut i forma i recollint la vivència de les participants per tal d’aprendre de les incomoditats i malestars generats en algunes de les joves, amb la finalitat i el compromís de contribuir a una veritable educació sexual.
  • Sigui en aquesta activitat o en qualsevol altra, cal garantir que els drets relacionats amb la protecció de la imatge i les dades personals estiguin sempre i en tot moment garantits per a totes les persones, però encara més, si es tracta de menors d’edat. També aquí cal assumir responsabilitats si la privacitat dels menors no ha estat garantida en tot moment, durant i després de l’activitat.

Babord, com a col·lectiu feminista, entenem l’educació sexual com un dret a garantir a totes les persones de totes les edats, sempre de manera adequada al seu moment en el cicle vital. Per això, considerem que aquest tipus d’activitat s’hauria d’haver planificat i realitzat per especialistes, cuidant molt tant el contingut com les formes i la comunicació, amb les famílies i a les xarxes. Lamentem la manca de supervisió en un tema tan important com delicat. Creiem que no s’ha valorat la importància d’una activitat com aquesta i s’han comès una sèrie d’errors que l’han allunyat de la intenció pedagògica.

Així mateix, volem criticar l’oportunisme d’algunes formacions polítiques i mitjans de comunicació. Escandalitzar-se no fa més que evidenciar una mirada bruta sobre la sexualitat i tant els discursos incendiaris com el sensacionalisme només contribueixen a fer passos enrere. Aquestes actituds no només fan d’altaveu a posicions reaccionàries de la ultradreta, sinó que també poden perjudicar els mateixos menors que diuen defensar, en posar-los sota el focus mediàtic.

Com a proposta final, us fem arribar la notícia publicada a la nostra web sobre un acte celebrat el curs passat en el qual vam poder compartir des de la serenor algunes claus que poden ajudar-nos a reflexionar sobre la importància i la necessitat d’abordar aquest tema: https://babord.cat/educacio-sexualitat-generes-afectes/