Propostes davant de la Crisi del Coronavirus a Vilassar de Mar

Ens trobem davant d’una crisi que està afectant les nostres vides de manera directa. Malauradament aquesta situació, segons apunten els experts, encara empitjorarà els propers dies, amb un col·lapse del sistema sanitari i una crisi econòmica.

Des de Babord volem  denunciar les nombroses i constants retallades que ha patit el el sistema sanitari en els darrers anys, que han mermat els seus recursos, precaritzat els professionals de la salut, i que ara impedeix fer front amb solvència a aquesta pandèmia. Aquesta crisi ha posat de relleu el fracàs del sistema d’externalització de serveis públics i de privatització dels sectors estratègics. 

Alhora, denunciar les insuficients mesures econòmiques plantejades, que juntament amb el sistema capitalista establert ens porta, novament, a que aquesta nova crisi l’acabin patint els sectors més desafavorits, les classes populars, les dones, les persones migrades …

Com molt bé diu el comunicat de la Xarxa d’Economia Solidària, El coronavirus no cau del cel, sinó del capitalisme, i cal seguir treballant per revertir aquest model econòmic i polític.

Davant d’aquesta greu situació, des de Babord celebrem les mesures adoptades per l’ajuntament per paliar els efectes del confinament, tot i que creiem que en alguns casos es queden curtes. Per això proposem ampliar-ne l’abast amb un seguit de mesures per garantir els drets de les persones que estan patint-ne els efectes negatius.

Ajuts a les persones

L’Ajuntament ja disposa d’una partida d’ajudes a les famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat. Les mesures excepcionals per fer front al COVID19 han posat a moltes famílies en dificultat degut a la reducció d’ingressos. El govern espanyol permet ampliar el sostre de despesa dels ajuntaments fent servir el superàvit del 2019 per ajudes a Serveis socials.

Per tot això creiem que caldria incorporar a totes aquestes persones a aquesta xarxa d’ajudes i de recursos públics, augmentant la partida i facilitant les gestions per poder acollir-se a les mateixes.

 • Suspensió de cobrament dels lloguers dels habitatges de titularitat municipal
 • Ampliar les ajudes socials de l’Ajuntament a les unitats de convivència que hagin patit reducció dels seus ingressos:
  • al pagament de lloguer de titularitat privada
  • moneder per compres d’aliments i estris de 1a necessitat
  • beques menjador i per material escolar
 • Garantir que totes les persones tinguin accés als subministraments bàsics (aigua, llum, gas).
 • Intervenir en els casos de possibles execucions hipotecàries i aturar els procediments de desnonament d’habitatges de titularitat municipal ja en curs o que s’havien d’iniciar properament.

La situació de confinament pot ser particularment perjudicial per persones en situacions vulnerables i sobretot per dones víctimes de violència de gènere. Per això proposem: 

 • Destinar els recursos necessàris per reforçar els  Seveis d’Informació i Atenció a la dona.
 • Reforçar els serveis de teleassistència per a la gent gran.
 • Reforçar el Servei d’Atenció Domiciliaria.
 • Garantir que infants amb transtorns d’espectre autista, TDAH, i altres que ho justifiquin tinguin la possibilitat de sortir al carrer.  

Ajuts a negocis i treballadores

L’Ajuntament ha fixat ajornar el cobrament d’impostos així com descomptar algunes taxes pels dies que estigui en vigor les mesures de l’estat d’alarma. 

Apostem per ampliar el termini a sis mesos i articular un seguit de mesures que ajudin a compensar les pèrdues del tancament de l’activitat i ajudar a la seva recuperació, així com evitar possibles acomiadaments i protegir els drets de les treballadores:

 • Subvenció dels impostos i taxes municipals dels propers mesos, dels petits negocis i treballadors autònoms, pagesos i comerços del poble que hagin hagut de reduir o aturar la seva activitat professional.
 • Ajuts al pagament de les quotes d’autònoms a la seguretat social.
 • Ajudes al pagament del lloguer dels locals comercials dels petits negocis i comerços que hagin hagut de tancar l’activitat forçosament.
 • Assegurar que les empreses de serveis externalitzats de l’Ajuntament paguen les nómines de les treballadores, donat que la llei obliga els ajuntaments a abonar-los els salaris malgrat la suspensió dels contractes.
 • Assegurar-se, pel mateix motiu, que les treballadores de serveis vincultas a l’Ajuntament no són víctimes d’ERTO.

Demanem a l’Ajuntament de Vilassar de Mar que reconsideri el decret d’alcaldia que prohibeix els mercats ambulants i es faci una excepció pel mercat agroalimentari que es fa cada diumenge al Mercat de la Flor, i que juntament amb l’organització del mercat, s’elabori un protocol de seguretat que doni compliment a les mesures de prevenció establertes. També demanem que els productors agroalimentaris locals que així ho desitgin siguin inclosos en el llistat d’establiments municipals que poden fer servei a domicili dels seus productes, així com que al web de l’ajuntament i altres mitjans de comunicació municipals es faci la recomanació expressa de que les compres de queviures i productes bàsics es facin sempre en comerços de proximitat.

Alhora aprofitem per denunciar que les targetes moneder establertes per la Generalitat per garantir els ajuts de menjador i a menors usuaris dels serveis d’intervenció socioeducativa amb servei d’àpat, hores d’ara no han estat distribuïdes, no existeix un protocol clar de com es distribuiran i com es faran arribar a les famílies.

Xarxes de suport

Volem agrair els nombrosos exemples de suport veïnal i suport mutu que s’estan donant aquests dies com la xarxa de psicòlogues voluntàries per fer suport telemàtic, #CadaCasaEsUnMon i la Xarxa d’Habitatge del Baix Maresme.

Celebrem l’organització d’una xarxa de suport (que va sorgir per iniciativa de la població) coordinada per l’Ajuntament, i animem a la participació de les persones a aquesta, així com demanar una organització més àgil, transparent i dialogada per part de l’administració.

Seguiment i coordinació

En darrer lloc, demanem que la informació a la població sobre les mesures de protecció, l’estat en què ens trobem, i les mesures de suport i ajut sigui de fàcil accés i amb les mínimes gestions. 

 • Informació clara, compilada sobre les diferents mesures de protecció i d’ajudes.
 • Proposta de finestreta única i amb mecanismes d’atenció a distància per a la gestió d’ajudes.
 • Seguir donant la informació periòdicament sobre les mesures que s’estan prenent, garantint també que arriba de forma presencial (policia local, megafonia, etc) a totes aquelles persones que no poden accedir a les xarxes. 

Aprofitem per agrair la feina de totes les persones que en aquests dies de gran dificultat estan atenent els serveis essencials, tant treballadors públics, com privats, com ara serveis sanitaris, de seguretat, de neteja, transportistes, personal de comerços i, en definitiva totes aquelles persones que fan possible que les mesures excepcionals per combatre la pandèmia es puguin dur a terme.

Vilassar de Mar
24 de març de 2020