Defensem l’accés a un habitatge digne!

L’accés a un habitatge digne és un dret bàsic recollit, entre d’altres, a la Declaració dels Drets Humans o el Pacte Internacional dels Drets Econòmics, Socials i Culturals. Aquest hauria de ser el centre del debat, així com el perquè les Administracions no s’han dotat dels mecanismes necessaris per a garantir-lo. Posar el focus en l’ocupació és una cortina de fum, un nou intent desesperat per tal de no afrontar l’arrel del problema i donar resposta a les circumstàncies per les quals prop de 30 famílies són desnonades cada dia a Catalunya. Parlar d’ocupació és obviar que només al nostre país hi ha, com a mínim, 30.000 pisos buits en mans de bancs, fons voltor i grans tenidors. és afermar els seus interessos econòmics, és entendre l’habitatge com un mer negoci i no com un dret fonamental. El 80% de les ocupacions a Catalunya es duen a terme en habitatges, precisament, propietat d’aquests bancs, fons voltor i grans tenidors, els mateixos que criminalitzen l’ocupació i la confonen intencionadament amb figures jurídiques que no hi tenen res a veure, com la violació de domicili habitual, i que ja estan legislades i fortament castigades per la llei.

A Vilassar de Mar necessitem polítiques públiques d’habitatge urgents, i això implica trencar inèrcies i tocar privilegis, posant la vida i els interessos de les majories socials al centre. Des de Babord n’hem proposat diverses, com la moratòria de pisos turístics, que havia de servir per redactar el Pla Local d’Habitatge (no el tenim) o aconseguir que s’aprovés una reserva del 30% d’habitatge protegit en noves promocions i que l’Ajuntament pogués adquirir preferentment qualsevol actiu immobiliari (no s’aplica). L’única cosa que ha fet el govern d’ERC-GentxVdM en els 5 anys que porten governant és proposar destinar uns tímids 8.000€ per la contractació de la gestió, a partir del passat setembre, de l’oficina d’habitatge (de la qual seguim sense notícies). Ja en tenim prou que ens donin llargues o que la solució de serveis socials sigui enviar famílies arrelades al poble a un munt de quilòmetres d’on fan vida. Actueu ja!

Insistim en les nostres propostes:

  • Cerquem mecanismes per atraure pisos buits i turístics a una borsa de lloguer social.
  • Oferim ajudes a la rehabilitació amb criteris de sostenibilitat i accessibilitat.
  • Construïm habitatge protegit en règim de lloguer als solars disponibles.
  • Explorem alternatives d’accés i de tinença d’habitatge com cooperatives i masoveria urbana.
  • Despleguem la llei que regula els preus de lloguer (on Vilassar apareix com una àrea amb mercat d’habitatge tens).
  • Sancionem grans tenidors amb habitatges buits.
  • Establim un preu màxim de lloguer pel qual la propietat no pugui rebre ajudes.
  • Constituïm la Taula d’Habitatge i redactem d’una vegada un Pla Local d’Habitatge.

Aquest esrcit ha estat publicat al web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar. El tema triat, habitatge i ocupació il·legal, és a proposta de C’s.


Material relacionat:

Quina és la situació pel que fa a l’habitatge a Vilassar de Mar?

Què ha fet ERC – Gent per Vilassar en matèria d’habitatge en els 5 anys que porten governant i per què #ÉsVital abordar un Pla d’Habitatge per #VilassardeMar?

Qui hem aportat propostes concretes i què han votat els diferents grups representats avui al ple?