Dos anys sense contracte i descontrol en el servei més car de l’Ajuntament

Recordem que a causa de la negligència del regidor de Medi Ambient, Joan Roca, el servei de recollida de residus i neteja viària s’està prestant de manera obligatòria (en tractar-se d’un servei essencial), però sense contracte des de fa dos anys.

Per aquest motiu les factures pels serveis prestats no han pogut ser objecte de fiscalització prèvia i el govern les porta al Ple perquè siguin validades per les regidores de l’oposició, traslladant-nos així la responsabilitat de la seva inoperància. En el darrer Ple de desembre vam votar novament en contra de la seva aprovació.

Que l’únic control sobre la prestació del servei es limiti a comprovar la documentació presentada per l’empresa repercuteix tant en la seva qualitat com en sobrecostos.

Babord sempre hem defensat reduir al màxim els serveis externalitzats i, en tot cas, fer-ne un control i seguiment. Se’ns ha denegat, tal com vam proposar, donar una solució jurídica transitòria amb una ordre de continuïtat per poder fer una comparació entre les obligacions de l’empresa i el servei prestat. Ara, tampoc tenim resposta sobre el que vam demanar al Ple de novembre: la necessitat que, de manera temporal, es contracti un servei de control i qualitat per poder aprovar les factures presentades.

Per segon mes consecutiu i en contra de la previsió de la regidoria, no es porten els plecs del nou contracte a l’aprovació del Ple.

Com a molt aviat es portaran al gener i després vindrà el complex procés de licitació i adjudicació, per tant, aquesta situació es pot perllongar encara durant bastants mesos, en el millor dels casos. Del Porta a Porta, de la gestió directa o mancomunada, ni parlar-ne… malgrat les recomanacions de totes les institucions i els bons resultats que donen aquestes opcions.