Defensem la gestió pública dels camps de futbol municipals

En el passat Ple de desembre vam votar en contra de la moció de JuntsxCat en relació a la concessió del camp de futbol municipal “Xevi Ramon”. La moció posava de manifest la necessitat d’iniciar de manera urgent l’expedient de concessió, donat que fa any i mig que està vençuda i la Unió Esportiva Vilassar de Mar fa ús d’unes instal·lacions municipals sense cap títol jurídic que l’empari. Compartim completament la crítica a la inoperància del govern, que al 2015 ja sabia que la concessió finalitzava i una vegada més no ha fet res per afrontar-ho amb el temps necessari. No compartim, però, la proposta d’acord.

El desembre de 2019 es va concedir una pròrroga de sis mesos in extremis per tal que l’Ajuntament estudies les diferents fórmules de gestió dels camps de futbol. Babord defensa que els equipaments esportius municipals han de ser gestionats de manera directa i, en tot cas, establir convenis de cessió d’ús amb les entitats esportives tot garantint la igualtat d’oportunitats, l’accés per a tothom, la transparència o evitar el clientelisme. Així mateix es considera en un informe de la Diputació i, alhora, l’informe tècnic municipal assenyala la singularitat que representa el fet que tot el pla d’activitats es refereix a un únic esport i proposat per part d’una única entitat.

No qüestionem la tasca esportiva i educativa de la Unió Esportiva, però no compartim que la manera proposada de resoldre la situació sigui una nova concessió que perpetuï l’actual ús privatiu i exclusiu per part d’una única entitat. El recent comunicat de l’Ajuntament evidencia que un canvi en el model de gestió és necessari:

L’any passat ja en parlàvem en aquest article que pots recuperar aquí: