residu zero

La gestió de residus a Vilassar de Mar

L’ingent volum de residus que generem com a societat és un problema ambiental greu. La seva gestió comporta agressions al territori, sovint irreversibles, i emissions de gasos amb efecte hivernacle. És per això que cal una actuació clara per reduir la generació de residus, i això no s’aconsegueix únicament amb campanyes puntuals de conscienciació ciutadana, sinó repensant el consum a Vilassar de Mar. Per ex, amb un 50% de sòl agrícola a Vilassar és lamentable que es venguin productes agrícoles innecessàriament envasats que venen de l’altra punta del món. Però és el resultat de l’abandonament d’aquest sector per part de successius governs municipals de tots els colors.

Més enllà de les polítiques per reduir els residus, però, no podem oblidar la recollida selectiva, que és l’eina per reciclar una part del que consumim i reduir l’impacte dels residus generats. Recentment, després d’anys de retard, s’han aprovat els Plecs que regularan el nou contracte per aquest servei juntament amb el de neteja viària a Vilassar. Donada la seva importància, sobta la desídia i la incompetència mostrada pel regidor Joan Roca, ara al govern d’ERC-GentxVdm, però regidor des de fa 15 anys. No només ha endarrerit anys l’aprovació d’aquest contracte tan vital sinó que a més a més ha estat incapaç de portar una proposta a l’altura dels reptes mediambientals que afronta el nostre poble. Sobta també la comoditat de la resta de grups municipals amb aquest plantejament desfasat, que opta pels contenidors tancats, un sistema car d’implementar i amb poc marge de millora, i que fins i tot aposta per mantenir els contenidors soterrats, estructures altament contaminants i amb pitjors resultats de recollida selectiva.

D’entre els diversos sistemes a Babord apostem pel Porta a Porta, el més eficient segons l’Agència Catalana de Residus. El que es va implementar a Vilassar de Mar el 2003 i que, malgrat les deficiències en l’aplicació, encara manté la xifra rècord en recollida selectiva (de l’any 2004). També té l’avantatge d’alliberar espai públic i d’evitar desbordaments de contenidors, millorant la neteja del poble, o de reduir el soroll de la recollida, ja que no cal la mateixa maquinària que per aixecar contenidors.

Malgrat tots els avantatges i les nostres reiterades peticions per estudiar-ne la implantació, a la comissió formada per tots els grups municipals no s’ha volgut valorar en cap moment. Una mostra més del desinterès en millorar la recollida selectiva a Vilassar. Això sí, encara que el sistema escollit no sigui el que nosaltres desitjaríem continuarem treballant perquè el seu desplegament sigui el més eficient possible i vetllarem pel control a l’empresa externa a qui s’adjudiqui.