Millorem els pressupostos participatius i posem en valor el seu potencial transformador

Ja hi ha els resultats dels pressupostos participatius 2021:

Consulta’ls aquí

Celebrem que aquest exercici d’empoderament i pràctica democràtica sigui una realitat un any més. Aprofitem l’ocasió per fer una valoració crítica.

 1. Agraïm la participació de la població amb l’assistència als tallers per elaborar propostes. Tot i això, lamenten la baixa de participació.
  • 48 propostes presentades
  • 1.299 persones que han votat (7,29% del cens)
  • 2020: 8,5% – 2019: 10,49%
 2. És evident que cal millorar la comunicació en tot el procés, posant èmfasi en informar sobre l’execució de les propostes escollides i la seva utilitat. La baixa participació també es deu a unes propostes poc qualitatives, centrades a contrarestar la inacció de l’Ajuntament.
 3. Hi ha moltes propostes que són accions de manteniment, fent palès els grans dèficits que hi ha als carrers i equipaments municipals. El gran nombre de propostes que haurien de ser obra de govern desincentiva la participació i devalua el potencial transformador d’aquesta eina.
 4. Malauradament, la partida destinada als pressupostos participatius encara és molt baixa: només 150.000€ d’un pressupost anual de 24M€. Del total d’inversions pressupostades (2,8M€ aquest 2021) només el 4,3% es decideix de forma col·lectiva.
 5. Massa sovint els pressupostos participatius pengen d’un fil i hem de vigilar perquè es mantinguin cada any. Ja va passar el 2020, que van estar a punt de cancel·lar-se, i ara sembla que es volen fer cada 2 anys.
 6. Babord proposa:
  + democràcia deliberativa en els pressupostos municipals (50% de les inversions, com a mínim).
  + informació del pressupost previst i executat.
  > continuar amb la convocatòria dels pressupostos participatius cada any, definint un àmbit temàtic per promoure propostes qualitatives.

El passat abril, ja esbossàvem algunes idees en aquest article: