Operació Ateneu: una milionada que no dona resposta a les necessitats, ni a curt ni a llarg termini

Des de Babord valorem tota la feina que fa l’Ateneu Vilassanès de la Classe Obrera i el que representa. Està sobradament demostrat que és un dels principals actors en l’àmbit cultural i artístic del poble i que la utilitat de l’immoble es destina a aquestes activitats. Fruit de la venda de part de l’Ateneu a l’Ajuntament, per tal que la bonificació de l’IBI prevista a l’Ordenança fiscal es pugui seguir aplicant a la part que segueix sent propietat de l’entitat (sala petita), calia tornar a fer la declaració i així ho vam facilitar amb el nostre vot favorable en el darrer Ple de desembre. 

Un altre tema és la conveniència de la compra per part de l’Ajuntament, si és l’equipament que Vilassar de Mar necessita o que encara no disposem de la solució provisional proposada pel govern, així com els sobrecostos en cada decisió d’aquesta operació.

Fa any i mig que el govern té la confirmació de les mancances tècniques de l’Ateneu i aquest segueix tancat sense que s’hagin iniciat les reformes anunciades per a la seva reobertura entre el 2023 i el 2025.

Pel que fa al projecte alternatiu plantejat pel govern, hem passat d’una carpa que havia d’estar disponible la passada tardor a preveure una fonamentació profunda i una construcció d’obra la durada d’execució de la qual es preveu d’un any. El 2021 ha acabat amb la licitació d’aquesta deserta i s’ha obert un procediment negociat sense publicitat. És a dir, que com a mínim no disposarem d’aquesta solució fins al 2023 i qui sap si per un cost més elevat que el plantejat. Pel que fa a la durada prevista d’ús d’aquest equipament es fa una mica difícil de determinar llegint el projecte, perquè es parla d’un màxim de dos anys i alhora d’un període mínim de cinc anys, podent ser inclús superior. En tot cas es tracta d’una solució provisional que no es podrà reaprofitar (tal com s’havia plantejat inicialment).

Si sumem el cost de la compra (280.000 €), la diagnosi de l’estat de l’Ateneu (3.900 €), el projecte per la construcció de l’edifici provisional (18.000 €), la seva execució (450.000 € sense comptar l’urbanització dels espais exteriors ni l’equipament) i la remodelació de l’Ateneu (4-5 M€), estaríem parlant d’una operació al voltant de 5-6 M€. Per aquests imports, arreu del país, tenim exemples d’equipaments de nova construcció polivalents i amb aforaments superiors als previstos que responen a la mancança d’un espai escènic de format mitjà que un municipi com Vilassar de Mar necessita, tal com des de fa temps i per diversos agents consultats s’ha posat de manifest.

Sembla evident que les decisions preses ni responen a les necessitats a curt i llarg termini ni a criteris d’estalvi econòmic.