Pressupostos 2018

Després d’un procés participatiu obert a la població, BABORD llença una proposta pels pressupostos municipals 2018 que es basa en tres prioritats prèvies que han de marcar la negociació amb el govern d’ERC-VdM diu Sí i GxVdM, i una vintena de propostes per accions i polítiques públiques per aquest any.

L’estratègia del col·lectiu ha estat sempre des de l’inici de la legislatura una
transformació d’arrel, anant més enllà d’una simple gestió i implementant noves polítiques socials.

Aquestes accions de transformació es centren en polítiques de promoció dels drets socials, la igualtat i la perspectiva de gènere, la fiscalització de la despesa i gestió, tant de serveis i accions passades com les actuals i la participació i empoderament de la població.

Fruit de les propostes de Babord, el 2016 s’aconsegueix la implementació d’uns pressupostos participatius, la incorporació d’un tècnic per a contractacions, una auditoria integral de la SA Municipal i el projecte del Mercat municipal, i el treball del Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Pla d’usos del sòl agrícola, entre d’altres.

De cara aquest 2018 BABORD aposta per un estudi de remunicipalització de
serveis, la finalització de l’auditoria de la SA Municipal i el treball per un atorgament de subvencions a entitats sota concurrència pública. També es proposa, entre d’altres, l’inici d’un Pla d’habitatge amb un inventari de pisos buits, adequació de la Sala Carrau per fer-hi cinema, Pla integral de violències sexuals, obres de millora d’estalvi energètic en equipaments i impuls dels museus municipals.

Tot i el poc marge plantejat pel govern municipal per a negociar els pressupostos, el col·lectiu fa una proposta per arribar a un acord en benefici de la majoria social vilassarenca, que espera una resposta positiva per part del govern municipal.

COMUNICAT SOBRE EL POSICIONAMENT INICIAL DE BABORD DAVANT ELS PRESSUPOSTOS 2018

Aquest dissabte 20 de gener vam celebrar una assemblea plenària amb la que culminàvem el procés participatiu que vam engegar ara farà dos mesos per recollir propostes pels pressupostos municipals del 2018.

L’Assemblea de Babord ha decidit fixar 3 prioritats prèvies per a poder arribar a un acord sobre els pressupostos amb el govern municipal:

 • Elaboració de 2 informes de remunicipalització sobre els serveis de neteja i manteniment d’equipaments municipals, i gestió de l’aigua.
 • Establiment d’un calendari de presentació de l’auditoria de la SA Municipal amb dates concretes.
 • Compliment de la moció aprovada pel plenari municipal el passat 22 de desembre de 2016 “per a l’adjudicació de subvencions a les entitats mitjançant un sistema de transparència i concurrència pública” amb els acords actualitzats per aquest any 2018.

D’altra banda, de totes les propostes rebudes en el procés participatiu engegat el passat 24 de novembre, Babord hem fet una priorització d’una vintena de propostes concretes que volem negociar amb el govern per incorporar-les als pressupostos de 2018:

 • 4 propostes vinculades al Pla de Mobilitat aprovat al ple del passat desembre:
  • Començament del projecte de connexió del passeig marítim amb Premià de Mar, vinculat a la moció per a la naturalització i protecció de la platja de Ponent (Mar Xica).
  • La redacció del projecte de les rampes que connecten el passeig marítim amb el poble, a l’alçada de l’estació de Rodalies i a la Plaça Pau Vila.
  • Eix de vianants a l’avinguda Montevideo entre Lluis Jover i Jeroni Marçal.
  • Elaboració del Pla director de bicicleta de Vilassar de Mar.
 • Pla d’Habitatge:
  • Elaboració de la diagnosi de forma participada incorporant la realització d’un inventari de pisos buits.
  • Implementar una moratòria d’atorgament de llicències de pisos d’ús turístic fins que el Pla d’Habitatge finalitzi.
 • Fons destinat a lloguers per a respondre a situacions d’emergència. Ampliar el parc d’habitatges municipals ja que tots els habitatges dels quals disposa l’Ajuntament estan plens.
 • Dinamització i continuació del Pla d’usos de la zona agrícola.
 • Elaboració d’un Pla alimentari municipal, aprofitant l’aprovació de la moció sobre l’adhesió de Vilassar de Mar al Pacte Alimentari de Milà.
 • Auditoria energètica de com a mínim 2 equipaments municipals, amb previsió per implementar accions d’estalvi energètic.
 • Pla integral contra les violències sexuals.
 • Ruta d’urbanisme amb perspectiva d gènere.
 • Elaboració d’una diagnosi sobre el pressupost municipal en perspectiva de gènere: xifres desagregades, percentatge destinat a polítiques d’igualtat, serveis d’atenció a les persones, etc.
 • Assessorament a les escoles per implementar plans d’igualtat entre nenes i nens, nois i noies dins el Pla de Convivència que cada centre educatiu ha d’elaborar.
 • Estudi per l’aplicació de la Tarificació social a les Escoles Bressol.
 • Elaboració de convenis amb joves per a treballar en diferents àmbits de l’Ajuntament a mitja jornada.
 • Creació d’un sistema de beques a infants i joves d’entitats d’educació en el lleure per tal que puguin accedir a totes les activitats dels agrupaments.
 • Elaboració d’un Pla de museus de Vilassar de Mar.
 • Adquisició d’un projector per fer cinema a la sala Carrau i adequació de la sala per aquest tipus d’actes.
 • Definir un percentatge del pressupost d’enguany a projectes de solidaritat superior a l’actual. Marcar-nos com objectiu a mig termini arribar al 0,7% del pressupost.
 • Implementació d’una metodologia de treball per fer el seguiment i control constant i continuat dels grans contractes externalitzats (recollida de brossa, neteja viària, manteniment i neteja d’equipaments, manteniment d’enllumenat públic, piscina municipal), a traveś d’auditories i control del personal municipal.
 • Pressupostos Participatius. Incrementar el percentatge del capítol d’inversions dedicat als pressupostos participatius respecte els exercicis anteriors.

Tot i el poc marge que ens ha deixat el govern municipal per a estudiar i negociar els pressupostos, situació que vam denunciar en un comunicat anterior, des de Babord llencem una proposta assumible amb elements provinents d’altres acords, com l’acord d’investidura. No entendríem que es deixés passar una oportunitat com aquesta per adoptar polítiques transformadores concretes que beneficiarien a la majoria social del nostre poble.

Tot a Babord!