Babord recorre la licitació de les guinguetes de la platja per incloure-hi criteris socials, ambientals i alimentaris

El passat 15 d’abril el govern municipal va treure a licitació l’adjudicació per l’explotació de les guinguetes de Vilassar de Mar durant les temporades 2021 a 2024. Hem constatat que l’únic criteri d’adjudicació que es tindrà en compte és l’econòmic, és a dir, s’adjudicarà l’explotació de les guinguetes a les ofertes econòmiques més elevades sense tenir en compte criteris socials, mediambientals, l’experiència prèvia o les característiques tècniques. Per aquest motiu, des del nostre grup municipal, hem decidit presentar un recurs potestatiu de reposició per demanar la inclusió de criteris socials, ambientals i alimentaris. En cas que no s’acceptin les nostres al·legacions, també hem demanat que almenys es limiti aquesta licitació a la present temporada 2021 per tal que es prepari un plec de clàusules administratives decent de cara les pròximes temporades.

No podem permetre que l’explotació de les guinguetes al nostre poble esdevingui una simple subhasta que s’adjudiqui al millor postor. A més, és especialment significatiu i preocupant que no es contemplin criteris mediambientals en aquesta licitació tenint en compte que la regidoria que la impulsa és la de Medi Ambient i que el seu regidor, el senyor Joan Roca, presideix la Mesa de Contractació. Exigim al govern municipal, i en especial al senyor Joan Roca, la immediata rectificació de la subhasta proposada. Com a servidors públics hem de garantir que les llicències de les guinguetes s’adjudiquin a aquelles propostes que ofereixin el millor servei i no a aquelles que simplement presentin l’oferta econòmica més elevada. Una bona gestió és aquella que té clares quines línies polítiques seguir i que utilitza tots els mecanismes al seu abast per dur-les a terme. Dissortadament, aquesta licitació és un exemple més de la manca de voluntat per gestionar i impulsar canvis de l’actual govern municipal.

Entenem que els criteris relacionats amb la qualitat haurien de representar almenys un 51% de la puntuació total a assignar en la licitació. En conseqüència, proposem la inclusió de criteris d’adjudicació socials i mediambientals que tinguin en compte, entre d’altres: el projecte, la incorporació d’aliments de producció local, de temporada i ecològica, la qualitat gastronòmica, l’adaptació a dietes específiques (vegana, apta per celíacs), la proposta d’activitats que puguin aportar un valor afegit al poble, millores mediambientals i de gestió de residus o mesures en l’àmbit de la contractació.

Recordem que l’actual govern, en sessió plenària de febrer de 2017, es va comprometre a incloure criteris socials i mediambientals en la contractació pública, tal com s’instava en la moció presentada per VdM sí que pot, que va ser aprovada per unanimitat.

El nostre poble necessita lideratge, propostes transformadores, polítiques valentes i una direcció clara i no pas més licitacions vergonyants com la que s’ha presentat. Encara som a temps de revertir la situació si s’accepten les al·legacions que Babord hem presentat. Posem-nos a treballar.

Imatge de Santiago Puig Viladomiu (CC BY-SA 3.0)