Resum del Ple de febrer de 2022

Babord, tres voltes rebel

Des del darrer Ple, Babord compta amb la representació de tres dones a l’Ajuntament: l’Elena, la Tamara i la Júlia, que tot just ha agafat el relleu del Carles, comprometent-se a “treballar per la justícia social, la defensa de la terra i del medi i la plena sobirania del nostre país des d’una perspectiva feminista”. Moltes gràcies pel teu compromís i el de les teves companyes. Aporteu una mirada imprescindible, la llavor del bon govern que encara ha d’esdevenir.

Aprovació inicial del Reglament de participació ciutadana de Vilassar de Mar

Cal remarcar el bon funcionament de la comissió que ha treballat el reglament de participació que es va aprovar amb el vot favorable de tots els grups. Creiem que la norma suposa l’inici d’un canvi de paradigma en la concepció de la participació ciutadana com a forma de coproducció de les polítiques municipals. Conté figures molt importants com el Consell de vila, les iniciatives populars per elevar propostes al Ple, o la Reunió de poble com a acte de retiment de comptes davant la ciutadania. Ens satisfà que s’hagin incorporat moltes de les nostres propostes i creiem que es tracta d’una norma ambiciosa que requereix d’una aplicació transversal a totes les àrees i nivells municipals per a ser efectiva. En aquest sentit, creiem imprescindible la recuperació de la tècnica de participació i estarem ben atentes a la seva implementació.

Aprovació dels Plecs de condicions que hauran de regular el nou contracte contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària de Vilassar de Mar

En contraposició, fem una valoració força negativa del funcionament de la Comissió d’estudi per l’elaboració del contracte de recollida de residus i neteja viària, així com del resultat dels seus treballs. És un despropòsit que el govern hagi actuat amb tanta deixadesa en un tema d’especial transcendència pel municipi. Després de gairebé tres anys insistint pràcticament a cada Ple, finalment es van presentar els Plecs on no es contemplen ni la gestió directa o mancomunada del servei ni el Porta a Porta, tot i ser el sistema de recollida de residus més eficient que hi ha en l’actualitat. Cap d’aquestes qüestions van ser valorades a la Comissió, com tampoc la participació ciutadana en la seva redacció, malgrat tractar-se d’un contracte que lliga al municipi durant vuit anys, amb una despesa econòmica del 15% del pressupost municipal i de gran impacte mediambiental i en la salut pública que, a més, requereix la cooperació ciutadana per a la seva correcta implantació.

Els Plecs van ser aprovats amb els únics vots en contra de Babord. En aquest article t’expliquem els motius:

Sobre l’atenció a les persones afectades per l’incendi

Diversos grups vam preguntar sobre les actuacions del govern arran de l’incendi d’una nau on vivien veïns i veïnes de Vilassar de Mar. Ens va cridar l’atenció la intervenció del representant del PSC, Quico Zamora, on assumia que “s’ha atès des del primer moment perfectament a les persones, amb prestància i urgència. No és veritat que la ciutadania fos qui va haver de socórrer-les. Tot estava plenament cobert tal com se’ns va informar en la reunió que vam tenir amb el govern”. Creiem que també és responsabilitat de l’oposició acostar-se i acompanyar a les persones afectades. Babord ho vam fer. Per això vam detectar que no totes les necessitats van ser ateses des del primer moment i per això vam activar ràpidament la solidaritat ciutadana. A més, d’alguna manera, aquesta acció ha servit perquè l’actuació del govern fos més àgil i profunda.

És curiós que el regidor del PSC tanqués files amb el govern, quan en un torn de paraula posterior, la regidora Núria Arasa (de l’equip de govern) va agrair la coordinació i la implicació de Babord, admetent que “quan ens assabentem d’alguna necessitat intentem resoldre-la” i que “les entitats han respost moltes vegades gairebé abans que nosaltres” explicitant la tasca del Casal Popular Atzari, que acull l’assemblea de Babord i des d’on vam coordinar la recollida de roba. També va afegir que “arran d’això, revisarem els protocols d’emergència”, fet que celebrem i seguirem. De fet, vam posar de manifest que si l’Ajuntament no n’era coneixedor, hi havia maneres d’haver detectat i respost a situacions d’infrahabitatge com aquesta, invisibilitzades especialment al nostre municipi. També vam preguntar si es pretén treballar en la seva detecció, no per iniciar processos de desallotjament sinó per oferir alternatives perquè cap persona es vegi abocada a viure en aquestes condicions i per controlar que ningú es lucri de situacions de precarietat.

Per acabar, el regidor del PSC també va dir al govern que “cal donar explicacions clares per tallar comentaris esbiaixats” referint-se a informacions aparegudes a les xarxes socials on s’afirmava que l’alcalde coneixia l’ús de la nau com a habitatges. En aquest sentit, el convidem a contactar també amb aquestes persones abans de desqualificar les aportacions fetes per part de la ciutadania. Segur que li revelen qüestions d’interès.