Resum del Ple de gener de 2022

Volem destacar, en primer lloc, que després d’endarrerir el Ple una setmana, és inexplicable la manca de contingut proposat per part del govern, que es va limitar a un únic punt a l’ordre del dia: la resolució del conveni de col·laboració i delegació de competències al Consell Comarcal per al projecte “L’herència del Maresme. Rutes turístiques”, que queda al calaix i perd, de moment, tot el finançament aportat. Lamentem la manca de diligència de les administracions implicades i la manca d’explicacions. Tenint en compte la despesa que suposa cada Ple, no es pot tornar a repetir aquesta situació i exigim al govern que doti de contingut els Plens municipals. No obstant això, cal recordar  que les retribucions que perceben les regidores de Babord es donen al col·lectiu i que part d’aquestes es destinaran a finançar projectes del poble, dins la partida de retorn social del pressupost de Babord.

A l’inici del Ple es va presentar en forma de declaració la iniciativa per “definir, de forma participativa, un nou i necessari projecte museístic a Vilassar de Mar”, que va comptar amb tot el nostre suport.

Es va aprovar la moció de Babord en suport a Pau Juvillà:

https://babord.cat/mocions/suport-pau-juvilla.pdf

Denunciarem i farem front, tants cops com faci falta, a l’anomalia democràtica que suposa que els poders de l’Estat actuïn sense cap mena de separació, a fi d’eliminar la dissidència i reprimir la llibertat.

Finalment, va deixar l’acta de regidor en Carles Soler, que amb generositat, compromís, respecte i fermesa, ha representat al col·lectiu estupendament una pila de Plens. Mil gràcies per tanta dedicació i per l’expertesa que continuaràs aportant en un munt de temes; sobretot pel que fa a la sobirania alimentària, la defensa del sòl agrícola i la dignificació de la pagesia.

Amb les paraules que va adreçar a tota la ciutadania ens va fer posar la pell de gallina. Val molt la pena escoltar-lo perquè explica molt bé què és Babord:

Ja en el torn de precs i preguntes, entre d’altres, vam preguntar sobre el procediment de substitució de l’enllumenat públic i, en especial, en indrets com els passos soterrats o el passeig marítim, que afecten la seguretat i llibertat de moviment de moltes persones (un principi bàsic de l’urbanisme feminista). La resposta del regidor d’espais públics no ens va convèncer, ja que és una situació que es repeteix i es manté durant llargs períodes de temps sense solució.

També vam sol·licitar que les respostes a les preguntes formulades al Ple es facin públiques per a la consulta de la ciutadania, que es convoqui urgentment una reunió per abordar la situació del camp de futbol, en una situació administrativa irregular fa molt de temps; i que l’Ajuntament reconsideri la seva posició inicial i exerceixi finalment l’opció de compra preferent de l’habitatge de protecció oficial a Can Bisa. Ara que l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha comunicat oficialment l’oferiment, no podem deixar perdre aquesta oportunitat per tal d’ampliar el parc públic d’habitatges de l’Ajuntament i poder-los destinar a lloguer social.

I per celebrar la feina ben feta, què millor que reunir-nos i dir adéu a aquesta etapa que en Carles tot just deixa enrere. Salut!