Resum del Ple de juliol de 2021

Diem prou a aprovar factures d’URBASER

Els darrers 3 mesos hem facilitat la seva aprovació a l’espera de desenvolupar un ordre de continuïtat del servei de recollida de residus i neteja viària per donar seguretat jurídica i garantir l’interès general.

Després que el govern valorés portar-lo a terme amb un informe favorable, ara s’hi nega perquè sembla que no vol explicitar que els serveis a prestar són els mateixos que al contracte vençut i ens temem que s’estan prestant de no previstos. Per tot això, no validarem cap més factura.

Renovació de la declaració de mercat d’habitatge tens

Fa molt temps que hi insistim i celebrem que es faci, però no tenim clar que realment respongui a una voluntat política, doncs per exemple, quant temps més hem d’esperar per afrontar la regulació de pisos turístics o activar mesures per captar habitatges buits a la borsa de lloguer?

Declaració de Bé Cultural d’Interès Local del Club Nàutic

La declaració d’un Bé Cultural d’Interès Local està reservada a béns immobles i la proposta portada al Ple és sobre el Club Nàutic, una entitat privada i elitista destinada als seus socis.

Creiem que aquest no és l’objecte a valorar i que, en tot cas, les seves instal·lacions han estat una barrera històrica per la ciutadania, fent un ús privatiu d’un espai públic tot i que darrerament s’ha fet algun pas, del tot insuficient, per l’obertura d’aquest.

Parlem d’un club que ha viscut d’esquena al poble i que ara busca el seu suport davant l’amenaça d’enderroc per la Llei de Costes. Si la declaració plantegés l’obertura, fent accessible l’esport marítim i no responent a l’interès privat, segurament no ens hi hauríem oposat.

Modificació del Pla d’Usos del Sòl No Urbanitzable

Aquest Pla no és una eina tècnica, és una eina on definir el model de poble que volem, així que lamentem que no es parli clarament de Sòl Agrícola. Des dels municipis hauríem de fer el possible per defensar-lo i el Pla és una oportunitat per aquest fi.

Ens preocupa que es defineixi una zona que permet altres activitats que es poden considerar d’interés públic, sense especificar que han d’estar relacionades amb l’activitat agrícola. És obrir la porta a interpretacions futures i a acabar, per exemple, amb naus que trinxin el territori.

Fa uns mesos la Diputació de Barcelona va publicar l’estudi “La terra que ens alimenta”, on s’afirmava que Catalunya només té la capacitat d’alimentar el 44 % de la població, la provincia de Barcelona un 10%, el Maresme un 3,18% i Vilassar de Mar només 400 persones (el 2,1% de la població).

Són dades prou significatives per fer-nos pensar i començar a prendre decisions urgents. És moment d’incentivar l’agricultura i la producció local, i tota parcel·la que recuperem per garantir l’ús agrícola és un pas important. Ens abstenim i seguirem treballant pel seu desplegament.

Modificació del Catàleg de Masies

Ens comprometem a modificar el Catàleg de Masies per incloure, a petició del sector, les “cases de camp” que en el seu moment no varen ser considerades així, afegint als criteris habitatges, volums o elements complementaris imprescindibles per l’activitat agrícola.

La resolució és un exemple de com treballar, escoltant l’opinió del sector i, un cop fet això, valorar i decidir. Ens alegra que es recuperi l’espai del Consell Consultiu d’Agricultura, una figura que reivindiquem i que cal revisar, així com comptar amb la Regidoria d’Agricultura.

Escolta el Ple: