Resum del Ple d’octubre de 2021

No hi ha moment per valorar la gestió dels pressupostos municipals i en som molt crítics

Tot i entendre que l’informe d’intervenció reflecteix la realitat comptable de l’exercici 2020 i que era de rebut que els comptes sortissin aprovats per enviar-los a la Sindicatura de comptes, creiem que és necessari fer-ne una valoració política:

  • L’auditoria destaca diverses irregularitats que es repeteixen any rere any i no es fa res per esmenar-ho, com poden ser el fraccionament de contractes o concessions amb irregularitats i subvencions directes sense convocatòria pública, sense la deguda justificació.
  • Un cop més no s’ha executat el 15% del pressupost quan tenim projectes aprovats i no es tiren endavant amb l’argument que manquen recursos.
  • Sabem que la falta de personal, però també la falta de direcció política, fa que moltes coses s’endarrereixin. Amb aquest romanent és incomprensible com no es planteja el suport, ni que sigui temporal, per tirar-les endavant.

Per primer cop, el Plenari rebutja l’aprovació de les factures d’Urbaser

Si alguna cosa posa de manifest el nou informe aportat, és precisament que el servei de neteja no s’està prestant correctament. Què li podem exigir a l’empresa sense que hi hagi cap contracte des del gener de 2020? Una millora sobre què?

Després de dos anys de treball de la comissió pel nou contracte sense decidir gran cosa, ara ens trobem amb un informe que planteja una cronologia dels treballs de la comissió que, francament, ens sembla bastant irreal i molt difícil de complir. Es pretén que en una setmana els grups de l’oposició estudiem la proposta de plecs per al nou contracte de neteja viària i recollida de residus, presentem al·legacions i validem els plecs, sense haver-ne vist res fins ara.

Davant un fet tan important i les crítiques de tots els grups de l’oposició, el regidor de Medi Ambient Joan Roca Lleonart va romandre impassible i no va donar cap mena d’explicació.

Rebutjada la moció de Babord per revocar el nomenament de Damià del Clot i Trias com a conseller delegat de la societat anònima municipal. Hi ha qui prefereix que aquestes qüestions es tractin a porta tancada.

La falta de control i direcció de la SA Municipal en fets recents ha perjudicat les arques públiques i desgastat la nostra confiança en el conseller delegat. Que se sol·licités una ordre de desnonament unilateralment sense informar-ne als grups municipals i als membres del Consell d’administració fa insostenible l’actual sistema de gestió. Entenem que el Consell d’administració ha de recuperar totes les competències de gestió i direcció de la SA.

Llegeix la moció aquí

La moció va ser rebutjada amb el vot en contra del govern, negant l’argumentari, i l’abstenció de Ciutadans i Junts, que tot i compartir la crítica a la deixadesa van argumentar que el Ple no és el lloc on portar aquests temes. Cal destacar, per simptomàtic, que la defensa del vot per part del govern la va fer el regidor d’Hisenda i secretari de la SA en comptes de l’alcalde i president de la SA.

Al torn de rèplica, l’Elena va explicar molt bé que el fet de portar aquesta qüestió en sessió pública és del tot intencionat per forçar les declaracions polítiques de tots els grups, que l’objecte de la moció tampoc és entrar a debatre sobre dates ni xifres sinó posar de manifest que el sistema de gestió de la SA no és el correcte i proposar solucions.

La SA necessita a la seva direcció d’una persona que pugui oferir la màxima dedicació. Per tant tornarem a plantejar la qüestió al Consell d’administració on pensem que sí tiraran endavant les nostres propostes.

S’aprova la moció de Babord per garantir el compliment de la llei de regulació dels lloguers a Vilassar de Mar i crear la taula d’habitatge municipal

Des de Babord tenim molt clar que és urgent abordar les greus problemàtiques en matèria d’habitatge que patim al nostre poble, per això portem molts anys treballant, proposant solucions per intentar suplir la manca d’iniciativa política de la regidoria d’habitatge (en mans de GentxVilassar). Davant d’aquesta deixadesa de funcions per part de l’Ajuntament, adquireixen una gran importància iniciatives ciutadanes autoorganitzades com lloguerjustvdm.cat, que amb l’impuls de Babord, està realitzant un seguiment dels anuncis de lloguers al nostre poble i valorant-los públicament segons el grau de compliment de la Llei.

Amb els vots a favor de tots els grups menys el de Cs, que es va abstenir, es va aprovar que sigui l’Ajuntament qui dugui a terme la tasca de control dels anuncis de lloguer i crear la Taula d’Habitatge de Vilassar de Mar, molt necessària davant la inexistència d’un espai per debatre en profunditat sobre les polítiques municipals d’habitatge que permetin avançar en propostes concretes.

Llegeix la moció aquí

Recupera el Ple: