Resum del Ple de setembre de 2021

El govern imposa al Ple l’aprovació de l’estructura de costos dels serveis de recollida de residus i neteja viària sense treballar-la conjuntament ni informar a la comissió d’estudi per a l’elaboració del nou contracte.

Es tracta d’un tràmit necessari i essencial que determinarà el nou contracte, en el que es demana a cinc operadors del sector l’estructura d’un contracte de tipus i dimensió similar. Un cop rebudes cal aprovar i justificar-ne una que no pot diferir gaire de la mitjana.

Ens indigna que el regidor Joan Roca no comparegués a la junta de portaveus per explicar un punt tan rellevant com aquest i, ens indigna encara més que, tractant-se d’un tema a debatre a la comissió d’estudi per a l’elaboració del nou contracte, no se’ns hagi traslladat abans per aclarir dubtes i fer aportacions.

Votem en contra tant per la forma com pels dubtes que no se’ns han resolt. Seguim veient un govern que tira pel dret, sense buscar el consens en la majoria de qüestions malgrat estar en minoria. Per raons similars i abastament explicades, votem en contra de l’aprovació de les factures d’URBASER.

Davant la modificació de crèdit per fer front a la indemnització a SUVISA ens abstenim en tractar-se de despeses de personal. Sempre que parlem d’aquesta empresa mixta falta claredat i regna la foscor.

Durant l’estat d’alarma, no es van poder prestar els serveis de neteja dels equipaments municipals o escolars tancats i, segons el Reial decret, aquells concessionaris o adjudicataris que no fessin ERTO se’ls reconeix el dret a ser indemnitzats. En aquest sentit, SUVISA ha sol·licitat la indemnització per import de 106.000 € corresponents a despeses de personal.

Per què un any després que s’obri l’expedient se’ns presenta aquesta modificació de crèdit? Per què l’Ajuntament, partícip en el Consell d’Administració de l’empresa, no va fer tot el possible per evitar la indemnització, demanant un ERTO o cercant alternatives que no suposin un perjudici per a la ciutadania? Sempre que parlem de SUVISA falta claredat i regna la foscor. En aquest sentit, al torn de preguntes vam tornar a insistir a obtenir resposta sobre si aquesta pot prestar servei a Cabrera de Mar, tenint en compte que es tracta d’una empresa municipal.

Més enllà de resoldre tants enigmes, des de Babord recordem el nostre posicionament contra la naturalesa i el fons de l’existència de SUVISA, una empresa mixta amb la participació del 30% de l’Ajuntament a la que manca, tal com reclamem fa anys, seguiment i control.

Article pel butlletí municipal de desembre de 2016

Diem no a les mesures proposades per Junts per lluitar contra l’atur juvenil. No ens trobarem defensant la simplificació dels contractes o abordant l’atur juvenil i la precarietat laboral sense qüestionar l’origen i els motius de fons que els provoquen: un model econòmic predador que beneficia uns pocs a costa de la majoria.

Sovint escoltem com Junts repeteixen què són un nou partit, amb fal·làcies com el “ni d’esquerres ni de dretes”, però amb mocions com la presentada en aquest Ple, redactada per Joventut Nacionalista de Catalunya, es demostra un cop més que a l’hora de la veritat defensen el mateix que defensaria la Convergència de tota la vida.

Coincidim en el fet que es requereixen mesures ambicioses i valentes per afrontar aquesta greu situació i algun dels acords ens sembla interessant. No obstant això, considerem que la majoria dels que se’ns van presentar disten molt de ser ambiciosos i valents.

Ens preocupa molt que es parli de promoure «una simplificació dels contractes». Què s’està proposant exactament, un model de contracte únic com el plantejat per Ciutadans? Ens proposen reduccions en la quota d’autònoms contemplant l’edat com a únic criteri, sense tenir en compte ni la facturació ni el model de negoci, o desenvolupar bonificacions fiscals per aquelles empreses que efectuïn contractes indefinits. Quines contractacions? A jornada parcial o completa? Amb quines remuneracions? Quan es parla de «fomentar l’emprenedoria i l’autoocupació» trobem a faltar enormement que també es parli de cooperació.

Quin model econòmic i de societat volem promoure i construir, un que fomenti l’individualisme i l’especulació emmascarada sota la disfressa de l’emprenedoria o un que aposti pel cooperativisme al voltant d’una economia responsable, social i solidària? És preocupant que ERC i PSC, partits suposadament d’esquerres, no votin en contra d’una moció amb aquesta flaire neoliberal. Necessitem #UnaAltraEsquerra a #VilassardeMar, #TotABabord!