Comunicat de Babord en relació amb la situació de la Bressoleta

És evident i creixent la preocupació de les famílies i la població de Vilassar de Mar davant el possible tancament de la Bressoleta de Montevideo sense ni tan sols saber a quins altres usos es destinaria l’equipament. En una setmana, les famílies han aconseguit recollir més de 300 signatures per evitar el tancament i, pel que fa al manifest paral·lel #OmplimLaBressoleta, ja s’hi han adherit 75 persones. Una decisió tan important pel model educatiu del nostre poble no es pot prendre de manera unilateral atenent únicament a criteris economicistes i a la reducció d’ingressos fruit de la irrupció de la COVID. L’escolarització dels 0 als 3 anys no pot considerar-se una despesa. Es tracta d’una etapa decisiva per a l’educació dels infants i fonamental per garantir drets i oportunitats i, per tant, cal invertir-hi decididament.

Tenint en compte que la gestió de les escoles bressol públiques és una competència municipal exclusiva, exigim al govern de Vilassar de Mar rectificar i assumir els següents compromisos:

De forma immediata, per al curs 2021-2022:

 1. Permetre escollir com a primera opció La Bressoleta de Montevideo a la preinscripció escolar.
 2. Oferir places per a totes les franges d’edat als dos centres, garantint que la totalitat de la demanda pugui ser atesa.
 3. Prioritzar la reducció de ràtios com a mecanisme per guanyar en qualitat i afavorir la distribució dels alumnes en els dos centres.

A mitjà termini:

 1. Garantir la continuïtat de la Bressoleta de Montevideo.
 2. Flexibilitzar serveis i quotes, prioritàriament per a lactants.
 3. Revisar els trams de tarifació social tendint a una reducció del preu públic, sobretot de les rendes més baixes, per exercir la funció social i afavorir una major ocupació.
 4. Orientar el finançament a una política de terços, redistribuint el repartiment del cost a tres parts iguals (famílies / Ajuntament / altres administracions).
 5. Fer un salt qualitatiu i quantitatiu en la promoció de les escoles bressol públiques, propiciant canvis de percepció en determinats grups socials i l’accés d’infants de famílies nouvingudes.
 6. Estudiar habilitar espais per a activitats relacionades amb l’educació i les cures i compatibles amb l’activitat escolar.
 7. Impulsar polítiques d’habitatge i ajudes a la criança.
 8. Fomentar la participació de la comunitat educativa a través de la convocatòria regular del Consell Escolar Municipal, amb major freqüència que l’actual i no limitant la participació de les famílies a aquest òrgan, creant altres mecanismes com comissions, taules o grups de treball.
 9. Incloure l’AMPA i la direcció de la Bressoleta a l’espai de reunions entre l’Ajuntament i les direccions i AFAs de les escoles d’Infantil i Primària on es tracten temes com la preinscripció.