20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per a la qualitat dels serveis que presten empreses externes i el seu control.

 Presentada al ple del 22 de desembre de 2016. Rebutjada per 5 vots a favor (Babord i VdMSqP), 10 abstencions (ERC i CiU) i 6 vots en contra (C's, PSC i GxV).

L’Ajuntament de Vilassar de Mar estableix contractes d’obres, de serveis, de subministrament, de gestió de serveis públics, etc. La suma de les despeses corrents en béns i serveis (capítol II) dels serveis municipals gestionats per les empreses que treballen per al nostre Ajuntament, ascendeix a 9,4 milions d’euros, que representa un 48% del pressupost municipal de 2016.

En primer lloc, i sense entrar al debat sobre la idoneïtat de la gestió de manera directa dels serveis per l'Ajuntament, és a dir, via municipalitzacions, o bé la gestió de manera indirecta via contractes externs, el que és indiscutible és la necessitat de garantir el correcte compliment d’aquestes contractacions pel que fa a la seva execució i els serveis que dóna, i defensar que es brindi un servei de qualitat als ciutadans i ciutadanes del poble.

En un moment en què la confiança de la ciutadania envers les institucions està directament relacionada amb la transparència en la gestió pública, és important recordar que la gestió indirecta d’un servei no eximeix l’Administració Pública de la seva responsabilitat a l’hora d’assegurar el seu correcte desenvolupament.

Des de BABORD desconeixem el grau de compliment dels contractes, i en nombroses ocasions hem preguntat al Govern municipal el seguiment que se'n fa des de l'Ajuntament i la resposta no ha estat satisfactòria.

En els darrers mesos han sortit a la llum en municipis propers presumptes irregularitats en contractacions en serveis externalitzats (facturació de serveis que no s’han realitzat, facturació de conceptes que no recollia el contracte...) i es valorava des de les pròpies administracions afectades que la manca de personal dedicat al seguiment i control així com la inexistència d'altres mecanismes de fiscalització de l'acompliment del servei ho havien facilitat.

Malauradament, algunes de les empreses prioritzen el seus beneficis econòmics a la prestació de serveis de qualitat, i si no hi ha les mesures de seguiment, control i sanció oportunes, el servei que s'acaba rebent es pot veure reduït considerablement.

Els plecs de contractacions, d'acord amb la llei, ja incorporen mesures de sanció en cas d'incompliment del contracte, però aquestes requereixen d'una detecció i demostració efectiva de l'incompliment,i per tant, cal garantir sempre des de l'Ajuntament que es destinen els recursos necessaris per aquesta detecció.

Si no hi ha les mesures de seguiment i control l'empresa que presta el servei pot tendir a minvar el servei que dóna causant un greuge cap al poble. I és per aquest motiu que les estratègies de seguiment i control són una eina per garantir la qualitat del servei que han de permetre exigir un bon servei i negociar millors condicions amb les empreses.

Per tot plegat considerem que per garantir la qualitat del servei que es presta als veïns i veïnes del poble i per garantir la bona gestió dels recursos públics és necessari disposar d’una eina que permeti el control i el seguiment dels contractes que es duen a terme a l’Ajuntament des del seu inici fins al final. Considerem que és fonamental conèixer els detalls de totes les contractacions i el seguiment de la seva execució, que permetria fer una correcta avaluació quantitativament i qualitativa per poder negociar amb les empreses millors prestacions de contractes amb una menor dedicació pressupostària.

Tenint en compte l'exposat anteriorment, el Grup Municipal de Babord sol•licita al Ple de l'Ajuntament de Vilassar de Mar l'adopció dels següents

ACORDS:

PRIMER. Instar al govern municipal a que no negociï ni acordi cap modificació, tret d’aquelles motivades per la pròpia gestió habitual del contracte, de cap dels contractes de serveis externalitzats fins que no s'hagi fet un seguiment, auditoria i presentació de l'informe dels resultats d'aquesta a la ciutadania.

SEGON. Instar al Govern municipal a la creació d’un mecanisme permanent, amb mitjans interns i externs, de seguiment del compliment dels serveis externalitzats d'una despesa igual o superior al 2% del pressupost municipal.

TERCER. Instar al Govern municipal a destinar en els propers pressupostos de l'Ajuntament (2017 en endavant) una partida per fer una auditoria de cada servei d'una despesa igual o superior al 2% del pressupost municipal.

QUART. Instar al Govern municipal a comunicar aquests acords al Consells d'Administració i responsables tècnics de les empreses que presten els serveis d'una despesa igual o superior al 2% del pressupost municipal.

A Vilassar de Mar, 16 de desembre de 2016
Grup municipal de Babord

webpage icon pink

Web de la
campanya

Eleccions municipals 2019

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Regidores, mocions presentades, eleccions 2015  i 2019 (programa candidatura...)

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

CUP, Comuns i Som Alternativa donen suport a Babord

Les assemblees locals de la CUP, Catalunya en Comú i Som VdM/Som Alternativa han fet una declaració de suport a Babord per a les eleccions municipals de 26 de maig de 2019.

Continueu llegint ...

Vídeos i audios de la campanya electoral

Us presentem els vídeos i àudios que hem fet a Babord per a la campanya de les eleccions municipals 2019.

Continueu llegint ...

Babord 2019: 35 propostes per a 7 eixos programàtics.

Després d’uns mesos treballant el programa en comissions temàtiques i jornades obertes a la població, us presentem 35 propostes destacades del programa de Babord per a la legislatura que ve (2019-2023). Ha estat fruit d'uns quants mesos de treball en comissions temàtiques i jornades obertes a la població.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes