llibertat_presos.jpg

Proposta de moció per declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals

 Presentada al ple municipal del 21 de juny de 2018 Aprovada per 9 vots a favor (VdMSqP, Babord, PSC, C's i regidora no adscrita), 7 abstencions (GxV i ERC) i 5 en contra (Grup Demòcrata)

Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú.

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a que les empreses hagin de facilitat aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.

En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals.

Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’una major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.

Per aquests motius, l’Ajuntament es compromet a:

 1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau, sempre dins allò que la vigent llei de contractació pública determini.
 2. Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació pública vigent per a discriminar la contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que operin de manera fraudulenta en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. Alhora l’Ajuntament es compromet a recolzar totes aquelles iniciatives que mirin d’abordar modificacions a l’actual llei de contractació pública per establir com a criteri de valoració la responsabilitat fiscal empresarial.
 3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
  a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam Intermón (i a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària) com a impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.
  b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
 4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un anys des de l'aprovació de la present moció.
 5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos
icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

BABORD VOTEM NO ALS PRESSUPOSTOS DEL 2019

No aporten les propostes transformadores que el poble necessita i hem perdut la confiança en el govern d’ERC-GentxVdM després del grau d’incompliment de l’acord de 2018.

Des del principi de la legislatura, hem deixat clara la nostra posició:
Hem vingut a transformar el poble i construir alternatives, no a avalar una gestió continuista.

L’aposta del col·lectiu en matèria de pressupostos ha girat al voltant de 4 grans eixos:

 • Democratització de les finances municipals, millorant la informació de la població i augmentant la seva participació.
 • Auditar l’origen del deute estratosfèric que va deixar CIU i buscar estratègies perquè el no legítim no recaigui sobre les finances municipals.
 • Control dels grans contractes i/o gestió directa, per garantir la qualitat dels serveis públics i no pagar de més.
 • Aprofitar el poc marge d’inversió per fer front als reptes d’habitatge i mobilitat que té Vilassar de Mar.

Babord hem mostrat voluntat de col·laboració amb el govern, facilitant qualsevol proposta que impliqués un gir en les polítiques municipals. En aquest sentit, vam arribar a un pacte pels pressupostos de 2016, gràcies al qual es va aconseguir:

 • Pressupostos participatius.
 • Auditoria de la SA Municipal i del deute del mercat.
 • Incorporació d’un tècnic a l’Ajuntament per la redacció i control dels contractes amb empreses externes.
 • Inventari d’usos de la zona agrícola
 • Malauradament, el govern no prioritza els objectius de l’acord i el grau d’acompliment queda lluny de les nostres expectatives.

El 2018, Babord fem una proposta pels pressupostos municipals, de la qual el govern en rebutja alguns dels punts més transformadors. No obstant això, s’aconsegueixen pactar 21 mesures concretes i es defineixen una sèrie d’indicadors per verificar-ne el seu compliment. Per aquest motiu, ens abstenim facilitant-ne l’aprovació i evitant l’escenari d’una moció de confiança que només hauria beneficiat al PDECAT.

 • La valoració del grau d’execució de l’acord és molt negativa: s’han incomplert un 54% de les 44 actuacions pactades i han quedat per desplegar mesures en temes tan importants com habitatge, mobilitat, subvencions, gènere, sobirania alimentària i serveis públics municipals.

Pels pressupostos de 2019, Babord advertim al govern que tenint en compte el precedent, només podrem donar suport a uns pressupostos que incorporin propostes valentes en alguns dels aspectes clau de la política municipal:

 • Concurs obert per atorgar les subvencions a associacions i entitats, i no a dit com es fa ara.
 • Estratègia clara de control i seguiment pels grans contractes de l’Ajuntament i possibilitat de municipalització d’algun dels serveis clau.
 • Ampliar les partides dels pressupostos que decideix la població de manera directa. Més enllà dels 150.000€ de propostes portades des de la ciutadana, es planteja que els 600.000€ d’inversions (projectes proposats directament pel govern) puguin ser escollits per la població.
 • La negativa del govern a donar resposta a aquests temes trenca les possibilitats de negociació.

Babord considerem continuista i insuficient la proposta de pressupostos 2019, ja que no planteja cap element de transformació estructural de la política municipal, ni cap dels elements clau que el col·lectiu proposem. A més, després de no complir amb l’anterior pacte i no fer cap gest d’autocrítica o disculpa, no tenim elements per una relació de confiança amb el govern d’ERC-GentxVdM.

Per tot això, Babord votem no als pressupostos del 2019.

Construïm feminismes: perspectiva de gènere a les polítiques municipals (acte; 19/01/2019)

L'objectiu de Babord és la transformació del poble i la societat des d'una perspectiva d'esquerres i de gènere. Per això vam organitzar la jornada Construïm Feminismes: la perspectiva de gènere a les polítiques municipals, el passat 19 de gener de 2019.  Vam comptar amb la participació de la Marta Clar i la Gemma Altell que van mostrar-nos experiències d'aplicació de la perspectiva de gènere en l'ambit municipal.

Continueu llegint ...

La política municipal vista amb ulls d’infants

El pedagog italià Francesco Tonucci és potser qui més ha insistit en la necessitat de tenir en compte la perspectiva infantil per tal d’aconseguir humanitzar els nostres pobles i ciutats. En ell ens inspirem la gent de Babord quan promovem la visió d’una vila educadora que tingui en compte els interessos dels menors i -a més- utilitzi el seu punt de vista per indicar-nos camins que l’experiència o l’adultesa més aviat ens tanquen.

Aquí podeu llegir l'article municipal de desembre de 2018 escrit per Babord. Respon al tema triat per Gent per Vilassar de Mar: "La política municipal vista amb ulls d'infants".

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes