llibertat_presos.jpg

Dimarts 27 de febrer es va celebrar el ple municipal extraordinari en que es portava com a punt principal l'aprovació dels pressupost general de l'Ajuntament pel 2018. Podeu escoltar l'àudio del ple a: http://www.ivoox.com/ple-extraordinari-dimarts-27-febrer-de-audios-mp3_rf_24123309_1.html i l'àudio de la valoració que ha fet Babord a: https://soundcloud.com/user-79218745/babord-balanc-ple-27022018.

1. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per al 2018, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d'Escoles Bressol, i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A.; i de les plantilles i retribucions del personal.

Es va presentar el pressupost municipal per aquest any i, per ordre invers al nombre de vots, va intervenir cada grup municipal per justificar el seu posicionament davant d'aquests.

Regidora no adscrita

El pressupost és l'eina que fa reals les polítiques i, per tant, reflecteix les voluntats polítiques. La sostenibilitat i felicitat d'un poble ve determinada pel benestar general, i aquest integra tres elements:

 1. La relació entre els ciutadans i l'entorn: En aquest sentit, s'havia fet molta feina en el PMUS i s'han previst molt poques mesures d'aquest en el pressupost. De fet, no s'ha contemplat ni la senyalització de Vilassar de Mar. La gran partida és la destinada a la Senda que connecta el passeig marítim de Vilassar amb el de Premià de Mar, quan aquest últim municipi encara no ha confirmat que pagarà la part corresponent. Sobre medi ambient, l'únic que s'inclou són els estudis d'eficiència energètica demanats per Podem.
 2. Serveis Públics: Al jovent no se'l prioritza. El PLJ pot quedar en paper mullat. Pel que fa a promoció econòmica, només es manté el que es va acordar amb el PSC pels pressupostos de 2017, sense ampliar-ho. I per últim, quant a habitatge, només hi ha les propostes que ha fet Babord.
 3. Educació i cultura com a eines d'igualtat: No es prioritza. No hi ha tècnic d'educació, sinó que està cobert per un Pla d'Ocupació Laboral (temporal) i les dotacions que es preveuen només són per infraestructures.

Això reflecteix un manca total de visió i compromís. El pressupost no ha estat fruit d'un debat profund i compartit. L'únic objectiu que té el govern és reduir el deute. La resta, és a remolc d'altres partits polítics.

Tot i així, s'ha fet una bona feina quant a la reducció del deute, a nivell financer, i s'intueixen passes endavant en general. A més, després d'un any amb pressupostos prorrogats, necessitem uns pressupostos i, per no entorpir-ho, m'abstindré.

Vilassar de Mar Sí que Pot

Primer de tot, agrair la feina feta tant als serveis tècnics com a la regidoria. Els pressupostos són el fruit del treball de tot un any. VdMSqP hem presentat 12 mocions, hem fet més de 40 preguntes, treball en comissions...Vam presentar 11 punts pels pressupostos. Les persones, el bé comú, han d'estar per sobre de la lògica electoral. No són els nostres pressupostos però els nostres punts (tots acceptats), que ara detallarem, els han millorat. Per tant, votarem a favor.

 • Participació ciutadana: Recuperarem els pressupostos participatius. A més, s'ha creat un Consell de Participació Ciutadana i es va fer un acte públic de presentació dels pressupostos.
 • Tarificació social: És un criteri central per la redistribució de la riquesa. S'ha d'establir en tots els béns i serveis públics i, en els casos necessaris, establir també una ajuda del 100%. També en el cas de l'Escola de Música.
 • Cultura: Projector a la Sala Carrau i mar de cultures per projecte solidari.
 • Medi Ambient: Estudi eficiència energètica dels equipaments municipals, reposició d'arbres, taxes a les empreses hidroelèctriques i de gas, grup de treball per estudiar el contracte de gestió de residus i arreglar voreres amb els diners de l'actualització dels guals.

És un pressupost integrador perquè ha acceptat propostes de la resta de grups municipals.

PSC

És un ple de pressupostos diferent, perquè s'ha inclòs també el punt de la moció de confiança. 

Al 2017 vam firmar acord. Però en 3 mesos la política municipal s'ha vist "enturbiada" pel procés i, tot i agrair que es mantingui la inversió en ocupació, no hi ha confiança. Sobretot amb ERC. Crec en la democràcia representativa i represento uns votants que no són independentistes.

Agrair la feina al regidor d'hisenda per reduir el deute també, però no hi ha un projecte darrera. Amb el tema d'habitatge sembla que es subhastin vots. La taula pel projecte educatiu no s'ha posat en marxa. El regidor ho ha fet molt bé en hisenda, però no en educació. Pel que fa a mobilitat, es podria haver buscat un tècnic que es dediqués a buscar subvencions per tirar endavant més propostes. Hi havia la oportunitat amb el projecte Enfeina't i no s'ha fet. També hi havia projectes per fomentar la ocupació de les dones i tampoc els hem sol·licitat. Hi ha dèficit de gestió en subvencions.

A la regidora no adscrita, dir-li que crec en la democràcia representativa i per això considero que el seu vot no és ètic. A Podem, nosaltres recolzarem tot allò que considerem positiu, com la tarificació social, el mar de cultures (que va ser una iniciativa socialista) i els pressupostos participatius. Però hi ha desconfiança política i, per tant, no els podrem aprovar.

C's

Agrair la feina als tècnics i al regidor d'hisenda, que l'ha presentat 2 mesos abans que l'any passat. A veure si l'any vinent el presenta a temps. La pregunta és: Vilassar de Mar estarà millor que l'any passat? Perquè el pressupost és el mateix que es va presentar l'any passat. Tot està pitjor: més brut, més soroll, la piscina municipal funciona pitjor, no ha millorat l'accessibilitat dels equipaments públics i el bus, no hi ha un pla de dinamització del mercat municipal...Vilassar de Mar segueix igual, de bé o malament (per nosaltres malament que l'any passat.

No entenc perquè Podem ha votat a favor si l'any passat van votar en contra, i només ha canviat un 5% respecte l'anterior. A mi no em serveix.

Pel que fa al PMUS, hi havia pressupostades, pels 3 primers anys, propostes per un valor total de 2.305.000€. Això fa que cada any se n'hagin de destinar 750.000€. Aquest any només es dediquen 400.000€ quan el van aprovar vostès mateixos aquest PMUS. Això ens fa pensar que no hi ha una estratègia darrera sinó que és "Pongo el dinero que puedo, no el que toca". 

La partida de pressupostos participatius és la mateixa que van presentar l'any passat. I s'han augmentat els impostos indirectes.

Alcalde, no inspira confiança: governa d'esquenes a la majoria del plenari, no dóna compliment a les mocions aprovades si no és que ens apropem a pressupostos. I en les últimes eleccions autonòmiques va dir babaus als vilassarencs que havien votat C's. Només governa pels independentistes.

Babord

Agrair la feina als serveis tècnics de la casa i, en especial, al col·lectiu de Babord per procurar millorar el poble des de l'oposició. No són els pressupostos que ens agradarien.

La participació no és només cada 4 anys. Ens hagués agradat que s'hagués fet un procés de recollida de propostes. Ja ho vam acordar al 2016 però no ha estat així i ho lamentem. Sí que s'ha fet una presentació pública, però hem de seguir insistint perquè la presentació es doni en totes les parts del procés. També, haguéssim agraït un treball més obert d'entrada amb la resta de grups, no presentant una proposta tancada. I en aquest sentit, volíem criticar que avui mateix es portés una moció de confiança, el mateix dia que es porten els pressupostos al ple. Com que nosaltres entenem la participació com un element integral de totes les polítiques, al novembre vam obrir un procés de recollida de propostes, que s'ha acabat materialitzant en aquelles que vam introduir en la proposta de negociació.

Com sempre diem, no hem vingut a gestionar misèries heretades, sinó a transformar el poble i en aquest cas lamentem que els pressupostos presentats siguin tan continuistes, fet que ens impossibilita votar a favor.

Al 2016, vam intuir petites passes a l'esquerra i, per això, els vam donar suport. Gràcies a l'acord, es van realitzar els primers pressupostos participatius al poble, es va incloure un tècnic de contractació per fer el control de les externalitzacions i es va realitzar l'auditoria de la SA municipal. A més, s'ha fet una diagnosi dels usos agrícoles de Vilassar de Mar per fer un pla d'usos. I, per últim, ens vam comprometre a un treball participatiu per als pressupostos posteriors. Aquest últim punt, el govern no l'ha complert.

Aquest any, però, sent el tercer, demanàvem una transformació més real, més visible, i ens hem trobat amb uns pressupostos continuistes que no varien gens l'estructura general.

 • Capítol I: Es detecta una important manca de personal.
 • Capítol II: La meitat del pressupost es destina a externalitzacions. Els serveis bàsics i habituals haurien de ser de gestió pública. No hi ha un control acurat d'aquests serveis.
 • Capítol III i IX: Fa referència al deute. Per nosaltres, s'hauria de fer una anàlisi acurada de l'origen del deute i no consolidar-lo quan encara no tenim els resultats de l'auditoria.
 • Capítol IV: Subvencions. Lamentem que es donin a dit sense cap criteri. Malgrat hi ha unes primeres passes, estem molt lluny de fer-ho com toca.
 • Capítol VI: Inversions. Hem detectat un gran increment quan abans no en feien i ho limitaven a allò que arribava de les subvencions de la Diputació. Ens ha sorprès. A més, la major part d'inversions ha estat decidida pel govern. 

Ens gastem més en deute que en serveis i béns públics; i tota la inversió destinada a cultura és per equipaments i no per omplir-ho de contingut. Per últim, han ajuntat habitatge i urbanisme però, en aquest cas, totes les inversions són per urbanisme, cap per habitatge.

Malgrat això, volíem fer oposició constructiva i agraïm la predisposició del govern a la negociació. Nosaltres vam fer 21 propostes assumibles que s'han acceptat majoritàriament i que es poden consultar al web (acord pressupostos). Així, després d'un procés de negociació transparent en que algunes propostes (tot i ser assumibles) han caigut, fet que lamentem, hem decidit abstenir-nos.

Gent per Vilassar 

Agrair la feina a intervenció i al regidor. Tampoc són els pressupostos que ens haguessin agradat a nosaltres, però estem en minoria i, al final, tot és negociació (que no compra de vots, ni ball de bastons). Primer, es dóna una negociació dins el govern, perquè som un govern en coalició. Després, una negociació amb la resta de grups, en que hi ha alguns més predisposats i d'altres menys, com és normal. GxV ho volia lligar a una moció de confiança perquè l'any passat es van allargar les negociacions i no es van aprovar i aquest any teníem la voluntat ferma d'aprovar-los. 

Pel que fa a la intervenció de C's, han pecat de desconeixement. 

El gran percentatge del pressupost està compromès i el petit marge de maniobra és el que s'ha negociat. Nosaltres som més partidaris de dur a terme una política de fets, que no d'estudis, perquè ja n'hi ha molts de fets.

Votarem a favor.

Grup Demòcrata

Babord demana estudis. Quan tens més diners, decideixes on van. El pressupost s'hagués aprovat igual. Pel que fa a pressupostos participatius, aquest any es recuperen les propostes de 2015. No sé com a Babord els sembla bé. Per què no ho va fer l'any passat el govern? Quan tota la oposició va presentar una moció, la qual va quedar aprovada. 

Com ha dit C's, no ha canviat res respecte l'any passat. Per tant, no entenem els canvis en el sentit del vot. "Lo bo s'ha reduït, lo no tant bo s'ha incrementat". A més, el govern no sap gastar. Després, cada any estan en superàvit perquè tenen més ingressos que despeses. 

Regidor d'Hisenda i alcalde

Regidor d'hisenda: CiU va deixar l'Ajuntament sense personal. Per això, estem com estem.

Alcalde: Agrair a intervenció i al regidor la feina. Agrair el suport i la feina a Podem, la regidora no adscrita i Babord. Aquests pressupostos són transversals i ho reflecteixen, tot i que no són els pressupostos que tots voldríem.

No estic d'acord amb tot allò de Babord però sí en que cal augmentar personal, ser curosos amb la despesa i millorar els serveis públics.

Al Quim Ferrer, dir-li que hauria de donar tota la confiança al govern perquè estem destinats a arreglar la destrossa que vostè sol va protagonitzar durant 8 anys. S'ha de tenir poca vergonya. 24 milions d'€ de deute, el termini de pagament era de 150 dies (l'hem baixat a 30 dies), la SA en fallida, la venda de 13'5 milions d'€ de la SA a l'Ajuntament, i una bomba de rellotgeria com la demanda de Can Vives, en que va guanyar el contracte una empresa insolvent. Aquesta és la seva gestió financera i ara ve aquí a donar lliçons sobre com gastar. Primer, hauria de ser humil. Ho ha criticat tot però vostè no ha aportat ni una sola idea. Vostès no van fer ni uns pressupostos participatius durant 8 anys. 

Els pressupostos municipals de 2018 queden aprovats per 8 vots a favor (ERC, GxV i VdMSqP), 5 abstencions (regidora no adscrita i Babord) i 8 vots en contra (CiU, C's i PSC). L'alcalde ha d'exercir el vot de qualitat.

 

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre el Grup Municipal de Babord presenta una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar

Read more

Sobre el "butlletí especial: anàlisi i situació del deute municipal"

El passat Novembre l’Ajuntament de Vilassar de Mar va publicar un butlletí municipal especial sota el títol Anàlisi i situació del deute municipal. De nou, i seguint dinàmiques d’anteriors governs, veiem que s’utilitza un mitjà de comunicació públic per difondre els èxits del govern municipal i sense cap mena de crítica al respecte. És a dir, una eina de propaganda dels partits que integren el govern però amb diners municipals. Esperem que això no sigui una mostra de l’estratègia de l’actual govern per a la campanya electoral del mes de maig. Quants butlletins especials més té previst el govern?

Estem d’acord que es parli del deute municipal, que s’informi de la gestió que s’ha fet i que es doni informació transparent i clara sobre la situació del fons municipals. Ara bé, no compartim la manera com es dóna la informació. Una informació sesgada i amb la qual se’n fa un ús interessat dels resultats obtinguts. Entre d’altres temes, s’obvia que encara hi ha deutes per resoldre, no s’informen ni es recorden els resultats de l’auditoria, ni tampoc es diu res de la complexa situació de Can Vives i on s’oculta la realitat en la qual es troba. Cap menció als resultats aconseguits gràcies als acords signats amb Babord i cap espai on es doni la visió crítica de la resta dels grups municipals que formen el consistori.

Voleu continuar així?

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El dret a un habitatge digne és una exigència bàsica de la condició d’ésser humà reconegut en les legislacions d’arreu del món així com en la Declaració Universal dels Drets Humans. La Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat diu: “tots els ciutadans i ciutadanes tenen dret a un habitatge digne, segur i salubre, i les autoritats municipals han de vetllar per l’existència d’una oferta adient d’habitatge i d’equipaments de barri per a tots els ciutadans i ciutadanes, sense distinció deguda al nivell d’ingressos”. El nostre marc legal determina també que els poders públics han de promoure les condicions necessàries i establir les normes pertinents per tal de fer efectiu aquest dret, i han de regular la utilització del sòl d’acord amb l’interès general per tal d’impedir-ne l’especulació.

Malauradament, la realitat social es manifesta ben allunyada de les declaracions institucionals i en els darrers anys l’augment dels preus, especialment dels lloguers, ha superat amb escreix el creixement dels salaris, fet que ha fet augmentar les dificultats per accedir a un habitatge.

Patim diàriament la mercantilització del dret a l'habitatge, el que vol dir a la pràctica: la mercantilització de les viles i ciutats. És evident que a les zones urbanes del nostre país, sobre tot les poblacions properes a Barcelona, vivim una situació d'excepció que requereix d’amplis acords entre agents polítics i socials per assegurar el dret a l'habitatge de totes, posant al centre d'atenció la funció social de l'habitatge. Garantint d’aquesta manera el dret a la ciutat.

L’aposta pel dret a la ciutat (aplicable plenament al nostre poble) és, fonamentalment, una proposta que té com a finalitat que la protagonista principal del poble o ciutat torni a ser la població que viu, gaudeix i sovint pateix el poble o ciutat que ella mateixa ha creat i construït.

Perquè intervenir-hi des de l’ajuntament?

Presentem aquesta proposta perquè pensem que l'habitatge públic constitueix una de les principals garanties pel benestar social. Un mercat de l'habitatge regulat constitueix una garantia per la població atès que la protegeix de les fluctuacions del mercat immobiliari. La provisió d'habitatges no és una qüestió de mercat sinó que constitueix un tema cabdal en el qual les administracions han d'intervenir directament i de manera coordinada. El dret a l'habitatge s'ha d'estructurar a partir de principis de diversitat social i habitacional; s'han d'utilitzar els mecanismes que tenim a l'abast per posar fi a l’actual situació que causa segregació i augmenta les desigualtats socials.

A Vilassar de Mar tenim una greu situació pel que fa l’habitatge i és urgent posar-hi remei. Cal, promoure i garantir l’accés a l’habitatge digne per a totes les persones per tal que ningú hagi de veure’s obligat a marxar del poble pel preu de l’habitatge i com a mesura per fer front a processos d’exclusió social.

En aquesta legislatura, el plenari municipal ja ha abordat aquest tema en dues ocasions:

 • El mes de febrer d’aquest any 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble que, tot i ser aprovada pel plenari municipal, no es va implementar fins al 17 de juliol, 5 mesos després. Les dades parlen per si soles: Si al febrer hi havia 114 llicències atorgades a habitatges d’ús turístic (HUT) a Vilassar de Mar, actualment n’hi ha 168. Fet que posa de relleu la necessitat d’aturar aquesta transferència d’habitatge del mercat de lloguer a l’ús turístic, fins que no hi hagi una estratègia municipal per atacar l’emergència habitacional.
 • El passat mes de juny Babord va presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar, debatre i acordar les polítiques públiques d’habitatge. Entre d’altres, es proposava la redacció d’un Pla Local d’Habitatge com a eina bàsica de planificació. Malauradament la proposta no va prosperar.

Aquesta moció surt per iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge: Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH de Barcelona), la Federació d’associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC.

Des de Babord compartim aquesta indignació per la situació en la que ens trobem, per això hem decidit portar la seva proposta al nostre poble.

Als països i ciutats més avançats en matèria d’habitatge disposen d’un 15% o inclús d’un 20% d'habitatge públic sobre el total del parc d’habitatge. Fent càlculs ràpids, segons l’IDESCAT a Vilassar de Mar hi ha gairebé 10.000 habitatges, el 15% representaria uns 1.500 habitatges de propietat pública. En canvi, la realitat és ben diferent i al nostre poble la xifra és molt minsa, i no arriba a la centena. La diferència és molt gran i és molt difícil arribar a aquests objectius a curt termini. Això no vol dir que haguem de desistir, ans el contrari cal treballar ben fort per revertir la situació actual i incrementar a bon ritme el parc públic d’habitatge per poder implementar polítiques actives d’habitatge social.

El marc legal vigent (però no aplicat a Catalunya) coincideix amb la tendència que marca l'anterior objectiu, a través del principi de solidaritat urbana recollit en la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge. Aquest principi, recollit a l'article 73 de la norma, estableix que els municipis de més de 5.000 habitants i les capitals de comarca (és a dir, municipis com Vilassar de Mar) han de disposar en el termini de 20 anys (abans de 2028 a l’aprovar-se la llei el 2007), d'un parc mínim d'habitatges destinats a polítiques socials del 15% respecte del parc principal mitjançant nova construcció, rehabilitació o mobilització. Una de les eines per fer efectiu aquest objectiu és la que contempla l'article 57.3 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'urbanisme, i l'article 17 de la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge on es preveu que el mecanisme per a dur a terme aquesta regulació són els plans urbanístics, en els que ja es contempla l'obligació de destinar el 20% com a mínim del sostre qualificat per a l'ús residencial de nova implantació a habitatge amb protecció oficial.

D’acord amb això a Vilassar de Mar hi hauria d’haver com a mínim 1.500 habitatges protegits abans del 2028. Ha de ser una aposta del municipi prioritzar que la major part d’aquest habitatge protegit sigui de titularitat pública i/o d’entitats socials ja que l’habitatge en mans públiques ens dona la capacitat per portar polítiques d'habitatge i reaccionar amb celeritat davant situacions d'emergència. Per arribar a aquest objectiu és imprescindible augmentar el 20% que determina la llei d’urbanisme. Cal activar la co-responsabilitat del sector privat en l'assoliment d'aquesta fita.

Tenint en compte les particularitats urbanístiques del nostre poble, amb una zona agrícola a preservar i amb una trama urbana consolidada gairebé sense solars edificables, no és possible l’estratègia més directa que seria construcció de noves promocions d'habitatge protegit en zones urbanes per desenvolupar. Es proposa, doncs, alternatives que permetin augmentar el parc d’habitatge social a través de les següents actuacions:

 1. Establir reserves de sostre edificable per habitatge social en actuacions de rehabilitació integral d'edificis o de noves construccions.
 • Determinar per norma que les noves promocions d'habitatge (ja siguin de gran reforma, com obra nova) han de tenir un percentatge suficient d’habitatge social per a poder apropar-nos a l'objectiu. Es proposa que aquest percentatge sigui el 30% dels habitatges de la promoció. 
 • Buscar estratègies perquè la gestió d’aquests nous habitatges socials estigui en mans públiques o d’entitats socials.
 1. La declaració d'àrea de tanteig i retracte, d’acord amb l’article 15 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.
 • Com a mesura perquè l'ajuntament pugui adquirir (al mateix preu de venda) habitatges de propietat privada i, així, aconseguir ampliar el parc d'habitatge en mans públiques.

Per tot això, el Grup Municipal de Babord proposa al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’adopció dels següents acords:

Primer.- Instar al Govern de l’Ajuntament de Vilassar de Mar a que tot nou edifici d'immobles residencials construït en sòl urbà consolidat i els sotmesos a rehabilitació integral hagi de realitzar una reserva del 30% del seu sostre per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social.

Segon.- Instar al Govern de Vilassar de Mar a establir les vies necessàries perquè l'Ajuntament, així com entitats socials del Tercer Sector, puguin tenir la tinença i la gestió de la major part d’aquest habitatge protegit.

Tercer.- Instar al Govern de Vilassar de Mar a declarar el nostre municipi àrea subjecte als drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar, és a dir, que davant qualsevol oferta de compra-venda d’actius immobiliaris, les parts estiguin obligades a comunicar-la a l'Ajuntament, perquè el Consistori pugui igualar l'oferta i adquirir preferentment l'immoble, o en cas que s'hagi produït sense la pertinent comunicació, es pugui retrotreure-la i adquirir la finca pel preu estipulat. D’acord amb l’article 15 de la llei 18/2007, del 28 de desembre, del dret a l’habitatge.

Quart.- Notificar l’adopció d’aquests acords a la població del municipi a través del butlletí municipal, a les entitats i associacions veïnals del poble, a les entitats promotores d’aquesta iniciativa: Plataforma d’Afectades per la Hipoteca (PAH de Barcelona), la Federació d’associacions de Veïnes de Barcelona (FAVB), l’Assemblea de Barris per un Turisme Sostenible (ABTS), el Sindicat de Llogateres i l’Observatori DESC. Al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

 

Grup Municipal de Babord A Vilassar de Mar, 16 d’octubre de 2018

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes