vagafeminista_logo.jpg

Dimarts 27 de febrer es va celebrar el ple municipal extraordinari en que es portava com a punt principal l'aprovació dels pressupost general de l'Ajuntament pel 2018. Podeu escoltar l'àudio del ple a: http://www.ivoox.com/ple-extraordinari-dimarts-27-febrer-de-audios-mp3_rf_24123309_1.html i l'àudio de la valoració que ha fet Babord a: https://soundcloud.com/user-79218745/babord-balanc-ple-27022018.

1. Aprovació inicial del pressupost general de l'Ajuntament per al 2018, que comprèn el de la pròpia entitat, el del Patronat Municipal d'Escoles Bressol, i el de Vilassar, Societat Municipal de Promocions Urbanes S.A.; i de les plantilles i retribucions del personal.

Es va presentar el pressupost municipal per aquest any i, per ordre invers al nombre de vots, va intervenir cada grup municipal per justificar el seu posicionament davant d'aquests.

Regidora no adscrita

El pressupost és l'eina que fa reals les polítiques i, per tant, reflecteix les voluntats polítiques. La sostenibilitat i felicitat d'un poble ve determinada pel benestar general, i aquest integra tres elements:

 1. La relació entre els ciutadans i l'entorn: En aquest sentit, s'havia fet molta feina en el PMUS i s'han previst molt poques mesures d'aquest en el pressupost. De fet, no s'ha contemplat ni la senyalització de Vilassar de Mar. La gran partida és la destinada a la Senda que connecta el passeig marítim de Vilassar amb el de Premià de Mar, quan aquest últim municipi encara no ha confirmat que pagarà la part corresponent. Sobre medi ambient, l'únic que s'inclou són els estudis d'eficiència energètica demanats per Podem.
 2. Serveis Públics: Al jovent no se'l prioritza. El PLJ pot quedar en paper mullat. Pel que fa a promoció econòmica, només es manté el que es va acordar amb el PSC pels pressupostos de 2017, sense ampliar-ho. I per últim, quant a habitatge, només hi ha les propostes que ha fet Babord.
 3. Educació i cultura com a eines d'igualtat: No es prioritza. No hi ha tècnic d'educació, sinó que està cobert per un Pla d'Ocupació Laboral (temporal) i les dotacions que es preveuen només són per infraestructures.

Això reflecteix un manca total de visió i compromís. El pressupost no ha estat fruit d'un debat profund i compartit. L'únic objectiu que té el govern és reduir el deute. La resta, és a remolc d'altres partits polítics.

Tot i així, s'ha fet una bona feina quant a la reducció del deute, a nivell financer, i s'intueixen passes endavant en general. A més, després d'un any amb pressupostos prorrogats, necessitem uns pressupostos i, per no entorpir-ho, m'abstindré.

Vilassar de Mar Sí que Pot

Primer de tot, agrair la feina feta tant als serveis tècnics com a la regidoria. Els pressupostos són el fruit del treball de tot un any. VdMSqP hem presentat 12 mocions, hem fet més de 40 preguntes, treball en comissions...Vam presentar 11 punts pels pressupostos. Les persones, el bé comú, han d'estar per sobre de la lògica electoral. No són els nostres pressupostos però els nostres punts (tots acceptats), que ara detallarem, els han millorat. Per tant, votarem a favor.

 • Participació ciutadana: Recuperarem els pressupostos participatius. A més, s'ha creat un Consell de Participació Ciutadana i es va fer un acte públic de presentació dels pressupostos.
 • Tarificació social: És un criteri central per la redistribució de la riquesa. S'ha d'establir en tots els béns i serveis públics i, en els casos necessaris, establir també una ajuda del 100%. També en el cas de l'Escola de Música.
 • Cultura: Projector a la Sala Carrau i mar de cultures per projecte solidari.
 • Medi Ambient: Estudi eficiència energètica dels equipaments municipals, reposició d'arbres, taxes a les empreses hidroelèctriques i de gas, grup de treball per estudiar el contracte de gestió de residus i arreglar voreres amb els diners de l'actualització dels guals.

És un pressupost integrador perquè ha acceptat propostes de la resta de grups municipals.

PSC

És un ple de pressupostos diferent, perquè s'ha inclòs també el punt de la moció de confiança. 

Al 2017 vam firmar acord. Però en 3 mesos la política municipal s'ha vist "enturbiada" pel procés i, tot i agrair que es mantingui la inversió en ocupació, no hi ha confiança. Sobretot amb ERC. Crec en la democràcia representativa i represento uns votants que no són independentistes.

Agrair la feina al regidor d'hisenda per reduir el deute també, però no hi ha un projecte darrera. Amb el tema d'habitatge sembla que es subhastin vots. La taula pel projecte educatiu no s'ha posat en marxa. El regidor ho ha fet molt bé en hisenda, però no en educació. Pel que fa a mobilitat, es podria haver buscat un tècnic que es dediqués a buscar subvencions per tirar endavant més propostes. Hi havia la oportunitat amb el projecte Enfeina't i no s'ha fet. També hi havia projectes per fomentar la ocupació de les dones i tampoc els hem sol·licitat. Hi ha dèficit de gestió en subvencions.

A la regidora no adscrita, dir-li que crec en la democràcia representativa i per això considero que el seu vot no és ètic. A Podem, nosaltres recolzarem tot allò que considerem positiu, com la tarificació social, el mar de cultures (que va ser una iniciativa socialista) i els pressupostos participatius. Però hi ha desconfiança política i, per tant, no els podrem aprovar.

C's

Agrair la feina als tècnics i al regidor d'hisenda, que l'ha presentat 2 mesos abans que l'any passat. A veure si l'any vinent el presenta a temps. La pregunta és: Vilassar de Mar estarà millor que l'any passat? Perquè el pressupost és el mateix que es va presentar l'any passat. Tot està pitjor: més brut, més soroll, la piscina municipal funciona pitjor, no ha millorat l'accessibilitat dels equipaments públics i el bus, no hi ha un pla de dinamització del mercat municipal...Vilassar de Mar segueix igual, de bé o malament (per nosaltres malament que l'any passat.

No entenc perquè Podem ha votat a favor si l'any passat van votar en contra, i només ha canviat un 5% respecte l'anterior. A mi no em serveix.

Pel que fa al PMUS, hi havia pressupostades, pels 3 primers anys, propostes per un valor total de 2.305.000€. Això fa que cada any se n'hagin de destinar 750.000€. Aquest any només es dediquen 400.000€ quan el van aprovar vostès mateixos aquest PMUS. Això ens fa pensar que no hi ha una estratègia darrera sinó que és "Pongo el dinero que puedo, no el que toca". 

La partida de pressupostos participatius és la mateixa que van presentar l'any passat. I s'han augmentat els impostos indirectes.

Alcalde, no inspira confiança: governa d'esquenes a la majoria del plenari, no dóna compliment a les mocions aprovades si no és que ens apropem a pressupostos. I en les últimes eleccions autonòmiques va dir babaus als vilassarencs que havien votat C's. Només governa pels independentistes.

Babord

Agrair la feina als serveis tècnics de la casa i, en especial, al col·lectiu de Babord per procurar millorar el poble des de l'oposició. No són els pressupostos que ens agradarien.

La participació no és només cada 4 anys. Ens hagués agradat que s'hagués fet un procés de recollida de propostes. Ja ho vam acordar al 2016 però no ha estat així i ho lamentem. Sí que s'ha fet una presentació pública, però hem de seguir insistint perquè la presentació es doni en totes les parts del procés. També, haguéssim agraït un treball més obert d'entrada amb la resta de grups, no presentant una proposta tancada. I en aquest sentit, volíem criticar que avui mateix es portés una moció de confiança, el mateix dia que es porten els pressupostos al ple. Com que nosaltres entenem la participació com un element integral de totes les polítiques, al novembre vam obrir un procés de recollida de propostes, que s'ha acabat materialitzant en aquelles que vam introduir en la proposta de negociació.

Com sempre diem, no hem vingut a gestionar misèries heretades, sinó a transformar el poble i en aquest cas lamentem que els pressupostos presentats siguin tan continuistes, fet que ens impossibilita votar a favor.

Al 2016, vam intuir petites passes a l'esquerra i, per això, els vam donar suport. Gràcies a l'acord, es van realitzar els primers pressupostos participatius al poble, es va incloure un tècnic de contractació per fer el control de les externalitzacions i es va realitzar l'auditoria de la SA municipal. A més, s'ha fet una diagnosi dels usos agrícoles de Vilassar de Mar per fer un pla d'usos. I, per últim, ens vam comprometre a un treball participatiu per als pressupostos posteriors. Aquest últim punt, el govern no l'ha complert.

Aquest any, però, sent el tercer, demanàvem una transformació més real, més visible, i ens hem trobat amb uns pressupostos continuistes que no varien gens l'estructura general.

 • Capítol I: Es detecta una important manca de personal.
 • Capítol II: La meitat del pressupost es destina a externalitzacions. Els serveis bàsics i habituals haurien de ser de gestió pública. No hi ha un control acurat d'aquests serveis.
 • Capítol III i IX: Fa referència al deute. Per nosaltres, s'hauria de fer una anàlisi acurada de l'origen del deute i no consolidar-lo quan encara no tenim els resultats de l'auditoria.
 • Capítol IV: Subvencions. Lamentem que es donin a dit sense cap criteri. Malgrat hi ha unes primeres passes, estem molt lluny de fer-ho com toca.
 • Capítol VI: Inversions. Hem detectat un gran increment quan abans no en feien i ho limitaven a allò que arribava de les subvencions de la Diputació. Ens ha sorprès. A més, la major part d'inversions ha estat decidida pel govern. 

Ens gastem més en deute que en serveis i béns públics; i tota la inversió destinada a cultura és per equipaments i no per omplir-ho de contingut. Per últim, han ajuntat habitatge i urbanisme però, en aquest cas, totes les inversions són per urbanisme, cap per habitatge.

Malgrat això, volíem fer oposició constructiva i agraïm la predisposició del govern a la negociació. Nosaltres vam fer 21 propostes assumibles que s'han acceptat majoritàriament i que es poden consultar al web (acord pressupostos). Així, després d'un procés de negociació transparent en que algunes propostes (tot i ser assumibles) han caigut, fet que lamentem, hem decidit abstenir-nos.

Gent per Vilassar 

Agrair la feina a intervenció i al regidor. Tampoc són els pressupostos que ens haguessin agradat a nosaltres, però estem en minoria i, al final, tot és negociació (que no compra de vots, ni ball de bastons). Primer, es dóna una negociació dins el govern, perquè som un govern en coalició. Després, una negociació amb la resta de grups, en que hi ha alguns més predisposats i d'altres menys, com és normal. GxV ho volia lligar a una moció de confiança perquè l'any passat es van allargar les negociacions i no es van aprovar i aquest any teníem la voluntat ferma d'aprovar-los. 

Pel que fa a la intervenció de C's, han pecat de desconeixement. 

El gran percentatge del pressupost està compromès i el petit marge de maniobra és el que s'ha negociat. Nosaltres som més partidaris de dur a terme una política de fets, que no d'estudis, perquè ja n'hi ha molts de fets.

Votarem a favor.

Grup Demòcrata

Babord demana estudis. Quan tens més diners, decideixes on van. El pressupost s'hagués aprovat igual. Pel que fa a pressupostos participatius, aquest any es recuperen les propostes de 2015. No sé com a Babord els sembla bé. Per què no ho va fer l'any passat el govern? Quan tota la oposició va presentar una moció, la qual va quedar aprovada. 

Com ha dit C's, no ha canviat res respecte l'any passat. Per tant, no entenem els canvis en el sentit del vot. "Lo bo s'ha reduït, lo no tant bo s'ha incrementat". A més, el govern no sap gastar. Després, cada any estan en superàvit perquè tenen més ingressos que despeses. 

Regidor d'Hisenda i alcalde

Regidor d'hisenda: CiU va deixar l'Ajuntament sense personal. Per això, estem com estem.

Alcalde: Agrair a intervenció i al regidor la feina. Agrair el suport i la feina a Podem, la regidora no adscrita i Babord. Aquests pressupostos són transversals i ho reflecteixen, tot i que no són els pressupostos que tots voldríem.

No estic d'acord amb tot allò de Babord però sí en que cal augmentar personal, ser curosos amb la despesa i millorar els serveis públics.

Al Quim Ferrer, dir-li que hauria de donar tota la confiança al govern perquè estem destinats a arreglar la destrossa que vostè sol va protagonitzar durant 8 anys. S'ha de tenir poca vergonya. 24 milions d'€ de deute, el termini de pagament era de 150 dies (l'hem baixat a 30 dies), la SA en fallida, la venda de 13'5 milions d'€ de la SA a l'Ajuntament, i una bomba de rellotgeria com la demanda de Can Vives, en que va guanyar el contracte una empresa insolvent. Aquesta és la seva gestió financera i ara ve aquí a donar lliçons sobre com gastar. Primer, hauria de ser humil. Ho ha criticat tot però vostè no ha aportat ni una sola idea. Vostès no van fer ni uns pressupostos participatius durant 8 anys. 

Els pressupostos municipals de 2018 queden aprovats per 8 vots a favor (ERC, GxV i VdMSqP), 5 abstencions (regidora no adscrita i Babord) i 8 vots en contra (CiU, C's i PSC). L'alcalde ha d'exercir el vot de qualitat.

 

icon 02

L' associació

Ideari, codi ètic, estatuts i comptes de l'associació

icon 01

Babord a
l'ajuntament

Eleccions 2015 (programa candidatura...), regidores, mocions presentades

icon 03

Comissions
temàtiques

Activitats de cada comissió: Territori-sostenibilitat, finances, drets socials, participació, educació ... 

► Articles recents publicats a la web de Babord

Babord davant els pressupostos participatius 2019. Participa-hi!

Ja es poden votar els pressuposts participatius de 2019. Hi ha una oferta de 8 serveis i 16 inversions (s'han de votar 3 i 3). Es pot votar pel mòbil, a la biblioteca (fins el 16 de març) o a l'Ajuntament (el dia 17 de 9h a 13h).
Aquesta és la 3ª edició dels pressupostos participatius a Vilassar de Mar, fruit de l'acord de 2016 entre Babord i el Govern Municipal. Des del Babord hem treballat perquè aquest procés tingui un component participatiu real i, tot i que pensem que encara hi ha molt de camp per recórrer.
Recordeu que també es vota unes propostes de noms de carrers (per eliminar noms de la dictadura franquista).
Continueu llegint ...

“Llibertat presos polítics”, la pancarta de la façana de l’Ajuntament

Cada mes, els grups municipals publiquen un escrit sobre un tema proposat. Al febrer, C's va triar: "És legal que entitats privades ocupin amb una pancarta la façana de l'Ajuntament?". Babord ha publicat l'article «Llibertat presos polítics», la pancarta de la façana de l’Ajuntament on defensem que "l’espai públic no ha de ser neutral, sinó plural. S’hi han de poder expressar totes les sensibilitats, dins d’un marc de respecte i convivència". "La lliure expressió d’una reivindicació política s’ha pogut expressar sempre als balcons dels ajuntaments [...] (igual que va succeir amb el No a al guerra o amb el Nunca Mais)". Per tant "davant les injustícies, ni callarem, ni ens faran callar". Podeu llegir els texts dels altres grups (febrer 2019) a la web de l'Ajuntament.

Continueu llegint ...

Babord votem no als pressuposts municipals pel 2019

Babord va votar NO als pressuposts municipals pel 2019 en el ple municipal del passat 11 de febrer. Vam votar NO perquè pensem que aquests pressuposts no inclouen les propostes transformadores que el poble necessita. A més, no tenim confiança en el govern d'ERC-GentxVdM ja que han incomplert una gran part dels acords dels pressuposts de l'any passat.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes