20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Aquest cronograma vertical resumeix els fets més rellevants de la SA municipal des de 2006 a l'actualitat. Es fa èmfasi en 2 projectes: la construcció del mercat municipal (amb habitatges, aparcaments i la plaça pública) i la urbanització de Can Vives (els terrenys del carrer Montevideo, més avall del cementiri) un projecte que mai va fer-se.

Els fets destacats estan classificats en 5 categories:

  • DEUTE →l'evolució del deute de la SA i del municipi
  • MERCAT →les actuacions en el projecte del mercat
  • CAN VIVES →les actuacions en el projecte de can Vives
  • BABORD →fets relacionats amb l'activitat de Babord
  • ALTRES FETS →altres fets rellevants: governs municipals, la crisi econòmica...

 Compte!!! Cronograma en construcció perill relliscada groc Estem corregint alguns detalls i afegint-hi dades.

Cronograma de la SA Municipal

si premeu en un títol s'obrirà una breu explicació


11/07/2006

 MERCAT →  Conveni amb els paradistes del mercat vell

Conveni entre l'Ajuntament (govern del PSC, Pere Almera) i els paradistes de l’antic mercat municipal amb el compromís de “reconstruir, actualitzar i revitalitzar ... el Mercat Municipal»


27/05/2007

 ALTRES FETS →  Eleccions municipals

Final del segon govern del PSC i l'alcalde en Pere Almera. Primer govern de CiU; alcalde en Joaquim Ferrer


24/09/2007

 MERCAT →  Mercat provisional adjudicat

S’adjudica el projecte del mercat provisional a Algeco Construcciones Modulares SA, per un import d’1,4 milions d'euros


03/04/2008

MERCAT/CAN VIVES → Modificació del planejament de diverses zones

El ple municipal aprova la modificació del Planejament de Manel Roca/Bressol, Can Vives, Can Bisa-Mercat. La Generalitat farà esmenes i correccions.


03/04/2008

 MERCAT →  Contracte per a l'enderroc del mercat vell

Contractació de l'enderroc del mercat antic a l’empresa CONTROL DEMETER SL per 400.000,- € (0,4 milions)


15/09/2008

 ALTRES FETS →  Inici de la crisi econòmica

Fallida de Lehman Brothers Holdings Inc. als Estats Units i inici de la crisi mundial


27/02/2009

 MERCAT →  Contracte del projecte i direcció a TUSELL ARQ. per 1,1 milions

El Consell d'Administració de la SA contracta a TUSELL ARQUITECTURA S.L.P el projecte, direcció facultativa i control de qualitat del Mercat Municipal per 1,1 milions d'euros


02/04/2009

 CAN VIVES →  Modificació del pla i conveni

Aprovació inicial al Ple de la modificació de planejament de Can Vives i conveni urbanístic amb la família Vives.


24/05/2009

 MERCAT →  Conveni amb LUQUE, que abonarà 2,4 milions

Conveni urbanístic amb el GRUP LUQUE pel qual l'empresa es compromet a pagar 2,4M€ a l'Ajuntament


22/01/2010

 CAN VIVES →  Cesió dels terrenys a canvi de 1,6 milions en obra feta

La família Vives cedeix els terrenys a l’Ajuntament a canvi de 15 habitatges i 15 pàrquings valorats en 1.661.000€. L'ajuntament cedirà el terreny a la SA perquè faci la promoció.


22/01/2010

 CAN VIVES →  Contracte amb STAR LAW per a la urbanització i construcció

La SA deixa deserta una primera licitació per a la urbanització i construcció dels terrenys (descarta una oferta d' 1 milió) i contracta a StarLaw pel mateix preu i per un procediment no públic.


19/03/2010

 MERCAT →  Contracte amb TEYCO, constructora del mercat, per 13,6 milions

La SA contracta l’empresa TEYCO SL per a la construcció del mercat (incloent el pàrquing, els habitatges, locals, trasters, i la plaça) per 13,6 milions d'euros


abril/2010

 MERCAT →  Inici de les obres del nou mercat

Inici de les obres del nou mercat municipal, habitatges i aparcaments


14/06/2010

 ALTRES FETS →  Caja Madrid absorbeix la Caixa Laietana

Donada la greu situació de la Caixa Laietana, l'absorbeix Caja Madrid


03/03/2011

 DEUTE →  Aval municipal per a un crèdit de 10 milions (Sabadell i La Caixa)

El ple municipal aprova l’aval de l’Ajuntament a un crèdit sindicat de 10 milions d’€ demanat per la SA Municipal al Banc de Sabadell i la Caixa


22/05/2011

 ALTRES FETS →  Eleccions municipals

Nou període de govern de CiU i d'en Joaquim Ferrer com alcalde (fins maig de 2015).


octubre/2011

 ALTRES FETS →  Intervenció de CatalunyaCaixa

El Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) intervé i assumeix el 90% de Catalunya Caixa i el 100% de Unnim.


19/11/2011

 DEUTE →  Estudi de viabilitat: calen 4 milions més

L'empresa Oliver Camps actualitza l’estudi de viabilitat del mercat. Cal un increment de finançament de 4 milions. Es manté la valoració de les despeses.


27/12/2011

 DEUTE →  Prèstec de 2 milions (impagaments del GrupLuque)

El Ple municipal aprova un préstec de 2 milions d’€ a la SA amb l' aval de l’Ajuntament davant les dificultats de cobrar del Grup Luque


març(?)/2012

 DEUTE →  Refinançament del deute: 8,3 milions

Refinançament de dos crèdits hipotecaris amb Banc Sabadell i La Caixa de 3,5 milions i 4,8


17/05/2012

 DEUTE →  Pla de sanejament de la SA

Aprovació d'un Pla de sanejament i un Pla econòmic-financer de la SA


juny/2012

 ALTRES FETS →  El rescat de BANKIA

Rescat de Bankia per part del Govern espanyol


estiu/2012

 MERCAT →  Aturada de les obres per manca de diners

La construcció de l'edifici del mercat s'aturarà gairebé un any per manca de liquiditat de la SA municipal


setembre/2012

 MERCAT →  L'ajuntament perd les noves oficines del mercat

En l'edifici del mercat estaven previstes unes oficines de propietat municipal. Les pèrdues de la SA municipal fan canviar els plans i les oficines es posaran a la venda.


novembre/2012

 DEUTE →  L'Ajuntament avala un crèdit de 13,5 milions

L’Ajuntament avala un crèdit sindicat de 13,5 milions € a través de l'ICF amb el Banc de Sabadell i la Caixa per a la SA municipal


17/12/2012

 DEUTE →  L'ajuntament assumeix 1 milio més i n'avala un altre milió

El Ple municipal aprova que l'ajuntament es faci càrrec d'1 milió d'€ de deute de la SA (subrogació d'un crèdit del Santander), i n'avala un altre préstec d’1milió d’€ també amb el Santander


26/03/2013

 CAN VIVES →  Pròrroga del contracte amb Star Law

L'empresa Star Law no ha realitzat cap obra d'urbanització i construcció en els terrenys de Can Vives. S'acaba el període de 3 anys concedit a Star Law. No se'ls exigeixen responsabilitats i se'ls concedeix una pròrroga d'un any (no prevista en el contracte).


abril/2013

 BABORD →  Butlletí d'ICV denunciant l'endeutament de la SA i el mercat

L'agrupació local d'ICV publica un butlletí informatiu on denuncia la situació econòmica del mercat, l'endeutament de la SA i els riscos que representa per a l'Ajuntament


28/09/2013

 MERCAT →  Inauguració del nou Mercat municipal

S'inauguren les instal·lacions del nou mercat municipal


febrer/2014

 DEUTE →  Auditoria de Price Waterhouse Cooper

Conclou l'auditoria de la SA feta per l'empresa PriceWaterhouseCooper. Aquesta auditoria no es farà pública al·legant motius de confidencialitat


13/06/2014

 BABORD →  Presentació pública de Babord

Acte de presentació de Babord com a nou col·lectiu del poble. A la Torre d'en Nadal.


24/07/2014

 DEUTE →  L'ajuntament assumeix 13,5 milions de deute de la SA

El ple municipal aprova la subrogació de 13,5 milions € de deute de la SA a l'Ajuntament. El deute municipal supera el 100% del pressupost municipal.


07/11/2014

 CAN VIVES →  Nova pròrroga a Star Law

Star Law continua sense fer res als terrenys de Can Vives. Ja s'ha esgotat el termini de 3 anys i la pròrroga d'1 any. No se li exigeixen el compliment de les obligacions i se li concedeix una nova pròrroga d'un any


23/11/2014

 BABORD →  Deutergencia: acte sobre el desgavell a la SA

Acte de Babord sobre el desgavell a la SA municipal. Es presenta el video "Deutergència" que explica la situació d'aquell moment


05/12/2014

 MERCAT →  L'empresa de l'aparcament es retira

L'empresa adjudicatària de la gestió de l'aparcament del mercat renúncia al contracte per manca de rendiment de l'aparcament


10/02/2015

 CAN VIVES →  Fi del contracte amn la família Vives

Finalitza el contracte de permuta amb la família Vives (cessió dels terrenys a canvi d'habitatges i places d'aparcament). No s'ha construït cap habitatge.


maig/2015

 BABORD →  Presentació del programa electoral

Es presenta el programa electoral de Babord on s'aposta per investigar les irregularitats de la SA


12/06/2015

 BABORD →  Acord d'investidura amb ERC

Acord investidura on Babord votarà a Damià del Clot a canvi, entre d'altres, d'investigar les irregularitats de la SA


24/05/2015

 ALTRES FETS →  Eleccions Municipals

Eleccions municipals. Fi del govern de CiU amb en Joaquim Ferrer. Nou govern dERC; alcalde en Joaquim Ferrer


12/06/2015

 BABORD →  Acord d'investidura amb ERC

Acord investidura on Babord votarà a Damià del Clot a canvi, entre d'altres, d'investigar les irregularitats de la SA


09/01/2016

 DEUTE →  La SA en concurs de creditors

La SA municipal entra en concurs voluntari de creditors


12/01/2016

 CAN VIVES →  Demanda a Star Law per incompliment

La SA municipal interposa una demanda a StarLaw per incompliment del contracte d'urbanització de can Vives


03/03/2016

 CAN VIVES →  La família Vives demanda l'Ajuntament

La família Vives demanda a l'Ajuntament per incompliment de contracte. Pot representar una indemnització de 4 milions €


20/04/2016

 BABORD →  Acord dels pressuposts municipals 2016

Babord demana que comenci l'auditoria de la SA municipal com a condició per aprovar els pressuposts municipals de 2016


19/09/2016

 DEUTE / BABORD →  Es contracta l'auditoria de la SA

Es contracta amb el Col·lectiu Ronda l'auditoria SA. Babord mantindrà un treball persistent perquè l'auditoria avanci


26/09/2016

 MERCAT →  Venda de locals al banc a canvi de deute

Venta de 12 trasters, aparcaments i 6 habitatges al Banc Sabadell a canvi del deute d'un préstec de 1,6 milions €.


26/09/2016

 MERCAT →  Baixa el preu de venda

El preu de venta del local comercial de la 1a planta es redueix com a resultat d'una nova taxació


06/10/2016

 DEUTE →  Conveni amb els creditors

Conveni amb els creditors que renuncien a cobrar el 50% del deute. Els bancs mantenen el 100% del deute


15/03/2018

 DEUTE →  Lliurament de l'auditoria

Es lliura al ple municipal l'informe d'auditoria de la SA municipal* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes