20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció en relació a la retirada de publicitat sexista i la no col·laboració en esponsorització amb empreses que facin ús d'aquest tipus de publicitat

 Presentada al ple ordinari municipal del 16 de novembre de 2017. Aprovada amb el vot favorable de tots els grups municipals.

Malgrat la lluita, organitzada o no, que les dones venim fent durant les últimes dècades en exigència dels nostres drets, vivim encara en una societat sexista i heteropatriarcal. El sexisme és present a tots els àmbits i les relacions de la nostra vida, malgrat que no hi hagi una percepció i identificació directa. 

Avui en dia, malauradament, encara seguim parlant d'assassinats i podem evidenciar la fatalitat que moltes dones han patit fins a arribar a la mort per part de les seves parelles.

Aquests actes s'evitarien si fóssim conscients de l'existència d'actituds masclistes i sexistes en el nostre dia a dia; els micro-masclismes, la publicitat, etc. Encara estem equivocades si seguim pensant que s'ha arribat a la igualtat real i seguim estant equivocades si baixem la guàrdia i no mantenim els mecanismes, mesures i accions per tal de fer front a aquest comportament heteronormatiu, i com a conseqüència, heteropatriarcal.

La publicitat és un dels espais de transmissió i reproducció d'aquests models. Els espais publicitaris s'instauren directament i indirecta, conscientment o inconscient, en les nostres ments i d’una forma molt ràpida a través, d’eslògans i d’imatges que consumim a cada instant i sense adonar-nos. La percebem, la integrem i la transmetem de generació a generació, i d'aquesta manera continuem i contribuïm a alimentar l'heteropatriarcat.

Atès que les institucions públiques, entre elles els ajuntaments, tenen per objectiu vetllar pels drets del conjunt de la població.

Atès que l'Ajuntament de Vilassar de Mar té un pla d’Igualtat de gènere i uns dels seus eixos estratègics és lluitar contra la violència masclista.

Atès que l'Ajuntament té capacitat reguladora sobre la via pública, i és també sobirà pel que fa a les seves campanyes informatives i/o publicitàries.

Atès que la LLEI 17/2015, del 21 de juliol, d'igualtat efectiva de dones i homes, especifica en l'Article 25, sobre Mitjans de comunicació i tecnologies de la informació i la comunicació, en el seu punt 4:
“Es prohibeixen la realització, l'emissió i l'exhibició d’anuncis publicitaris que presentin les persones com a inferiors o superiors en dignitat humana en funció del sexe, o com a mers objectes sexuals, i també els que justifiquin o banalitzin la violència contra les dones o incitin a practicar-la. Aquest tipus d’anuncis es consideren publicitat il·lícita, de conformitat amb el que estableix la legislació general de publicitat i de comunicació institucional.”

Per tot això, BABORD proposa l'adopció dels següents acords:

1.- Instar que l'Ajuntament elabori, de manera participada pels grups polítics, altres entitats i ciutadania, un decàleg de bones pràctiques informatives i publicitàries, que regiran els criteris i continguts de l’Ordenança Municipal reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries.

2.- Instar a que l’Alcaldia modifiqui l’actual Ordenança Municipal reguladora de les activitats i instal·lacions publicitàries per una publicitat no sexista, d’acord amb el decàleg esmentat en el punt anterior.

3.- Instar que l'Ajuntament habiliti, a través de mètodes telemàtics i presencials, canals per tal que el veïnat pugui denunciar casos de publicitat sexista.

4.- Instar a la formació d’un grup d’agents de la policia local de Vilassar de Mar per la detecció, als carrers de Vilassar de Mar, de publicitat sexista o altres representacions que normalitzin i reprodueixin la violència masclista.

5.- Donar un marge de 3 a 6 mesos després de l’aprovació d’aquesta moció abans de retirar qualsevol col·laboració econòmica amb aquelles empreses que facin ús de la publicitat sexista en espais públics. 

  

 

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes