20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per una moratòria de les llicències d'habitatge d'ús turístic a Vilassar de Mar.

preu lloguer 2018[nota: la moratòria demanada per Babord ha començat la seva aplicació al juliol de 2018]

Viure a Vilassar de Mar és cada cop més difícil per a molta gent del nostre municipi. L’augment del preu de l’habitatge, especialment de lloguer, provoca que moltes famílies i persones en situació de precarietat hagin de marxar del poble perquè no poden fer front a l’augment del lloguer de casa seva, o que s’hagin d’estrènyer, encara més, el cinturó. Aquesta situació també dificulta l’emancipació domiciliària per part de moltes joves vilassarenques.

Si accedim als portals immobiliaris convencionals (Habitaclia, Idealista i Fotocasa) i cerquem habitatges de lloguer a Vilassar de Mar, observem que, per exemple, el 5 de febrer de 2018 l’oferta no superava els 24 immobles i l’habitatge més barat tenia un preu de 695€ al mes. La diferència entre aquest preu i el Salari Mínim Interprofessional (SMI), fixat a l’Estat Espanyol en 735’90€ per aquest 2018, és de 40’90€. En el supòsit que un treballador o treballadora que percebi l’SMI accedís a l’habitatge més barat de Vilassar de Mar només disposaria de 40’90€ per a la resta de despeses que comporta el dia a dia. El pagament del lloguer li suposaria un 94,44% de la seva renta.

Paral·lelament, hem vist com l’oferta dels habitatges per a estades curtes, els habitatges d’ús turístic (regulats pel Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic), també anomenats pisos turístics, aflora amb força a Vilassar de Mar.

Mentre disminueix l’oferta i s’encareix el preu de l’habitatge per a la població en general, creix el nombre de pisos turístics.

Segons l’Agència Catalana de Turisme a Vilassar de Mar hi ha 114 llicències atorgades a habitatges d’ús turístic (HUT), de les quals una seixantena s'han concedit en aquesta legislatura, amb el govern d'ERC-Vdm diu sí i Gent per Vilassar. Això, sense tenir en compte els possibles pisos turístics en situació irregular, ja que no ens consta que l’Ajuntament hagi emprès cap acció d’inspecció dels habitatges publicitats a plataformes digitals d’ús turístic, com Airbnb.

Aquest fenomen contribueix a disminuir l’oferta d’habitatges en lloguer a Vilassar de Mar, oferta molt escassa en relació a la demanda i, per tant, contribueix a incentivar l’alça de preus de lloguer. No es tracta de l’única causa de l’increment dels preus de lloguer, però al restringir l’oferta, es evident que contribueix a incentivar-la. Aquestes situacions poden implicar l’expulsió de veïns i veïnes del nostre poble, el que es coneix com a procés de gentrificació.

Per tot això es fa imprescindible una bona regulació. La moratòria de llicències turístiques és una mesura necessària per evitar perdre més habitatges del parc de lloguer de Vilassar de Mar, però no ens podem quedar aquí. Cal impulsar polítiques d’habitatge valentes, començant per un pla d’habitatge municipal que reguli el nombre límit i la ubicació dels habitatges d’ús turístic i planifiqui l’accés a l’habitatge.

Advertim que el desplaçament de la massificació turística de Barcelona cap a municipis com Vilassar de Mar, pot veure’s influït per un contrast en les regulacions de cada municipi. Ja que, mentre el govern municipal de la capital catalana ha adoptat una actitud proactiva vers la regulació i governança del turisme: decretant una moratòria, realitzant inspeccions sistemàtiques i tancant pisos turístics il·legals i aprovant el PEUAT (Pla Especial Urbanístic d’Allotjaments Turístics). L’Ajuntament de Vilassar de Mar no ha fet res al respecte.

Aquesta moció no va contra el turisme, una activitat important que també suposa beneficis pel nostre poble. Simplement pretén donar una eina a l’Ajuntament per a regular-lo i governar-lo. No podem permetre més pisos turístics a Vilassar de Mar fins que tinguem una regulació específica i puguem garantir que no afecta l’accés a lloguers assequibles al nostre municipi.

S’ha de tenir en compte que la proliferació de pisos turístics és un element més de la problemàtica que suposa l’accés a l’habitatge de lloguer que pateix aquest país. Així ho reconeix la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l'habitatge, en el seu preàmbul: “L'habitatge és una de les preocupacions més importants per a la ciutadania catalana, que veu com d'anys ençà els preus d'aquest bé de primera necessitat han augmentat molt pel damunt del seu salari, (...). L'oferta d'habitatges de lloguer és manifestament insuficient o no és competitiva, atès que les rendes són elevades en comparació amb les quotes hipotecàries a llarg termini. En conseqüència, cada cop més els sectors socials sensibles, com els joves, la gent gran, els immigrants i les persones en situació de risc, pateixen situacions d'exclusió del dret a l'habitatge.

D’altra banda, l’article 26 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya estableix que: “Les persones que no disposen dels recursos suficients tenen dret a accedir a un habitatge digne, per a la qual cosa els poders públics han d’establir per llei un sistema de mesures que garanteixi aquest dret (...)”.

Babord considerem que l’habitatge no és una mercaderia. És una necessitat bàsica, com la sanitat o l'educació i com a tal la reivindiquem.

Per tot això, el Grup Municipal de Babord proposem al Ple de l’Ajuntament de Vilassar de Mar l’adopció dels següents acords:

  1. Instar al govern a establir una moratòria a la concessió de noves llicències d’habitatges d’ús turístic (HUT) fins que un pla d’habitatge estableixi com aquesta activitat pot ser compatible amb un accés assequible a la residència habitual.
  2. Obrir un debat a escala municipal amb tots els actors implicats per a generar un Pla d’Habitatge.
  3. Instar al govern a cercar estratègies conjuntes amb altres àrees per a buscar un impacte turístic sostenible que no distorsioni la vida local pel que fa a comerç, mobilitat, ús de l’espai públic i medi ambient, entre d’altres.
  4. Instar al govern a realitzar accions per promoure que els pisos turístics il·legals se sumin a la Borsa d’habitatge de lloguer social de Vilassar de Mar.
  5. Comunicar l’adopció dels acords a la població del municipi a través del butlletí municipal, a les entitats i associacions veïnals del poble, a l’Agència de Turisme de Catalunya, a la Confederació d’Associacions Veïnals de Catalunya (CONFAVC) i als Grups Parlamentaris del Parlament de Catalunya.

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes