20190406_capcalera_presentacio_candidatura3.jpg

Proposta de moció per declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals

 Presentada al ple municipal del 21 de juny de 2018 Aprovada per 9 vots a favor (VdMSqP, Babord, PSC, C's i regidora no adscrita), 7 abstencions (GxV i ERC) i 5 en contra (Grup Demòcrata)

Els paradisos fiscals, provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció, el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú.

Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals ha fet que diferents actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per a obligar a un major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat juliol de 2015 a favor de que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un llistat de totes les filials que tenen a cada país en el que operen, amb les dades de l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country report) . En aquesta mateixa línia, el govern espanyol s'ha compromès a que les empreses hagin de facilitat aquesta informació abans del 2016, encara que amb la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de 750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.

En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de juny de 2015, instant al govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus a paradisos fiscals.

Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat fiscal a través d’una major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es donin en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.

Per aquests motius, l’Ajuntament es compromet a:

  1. Declarar el municipi zona lliure de paradisos fiscals, comprometent-se a fer els passos necessaris per a assegurar que els concursos públics afavoreixin a les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els paradisos fiscals per a fer frau, sempre dins allò que la vigent llei de contractació pública determini.
  2. Activar els mecanismes que siguin possibles dins la legislació de contractació pública vigent per a discriminar la contractació d’empreses privades per a prestar serveis públics que operin de manera fraudulenta en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de Catalunya del 19 de juny de 2014. Alhora l’Ajuntament es compromet a recolzar totes aquelles iniciatives que mirin d’abordar modificacions a l’actual llei de contractació pública per establir com a criteri de valoració la responsabilitat fiscal empresarial.
  3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
    a. Fer públic el compromís d’aquesta moció a la ciutadania del municipi, a Oxfam Intermón (i a la Plataforma per una Fiscalitat Justa, Ambiental i Solidària) com a impulsor d’aquesta iniciativa, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als governs de la Generalitat i d’Espanya.
    b. Compartir amb altres municipis i amb la ciutadania en general la informació relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
  4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació en el ple municipal de les disposicions legals necessàries per a iniciar la seva articulació en el termini màxim d’un anys des de l'aprovació de la present moció.
  5. Col·laborar amb la resta de municipis que hagin estat declarats lliures de paradisos fiscals, així com amb la Plataforma per una fiscalitat justa i Oxfam Intermón, de cara a establir bones pràctiques d’actuació i millores en les concrecions jurídiques i legals derivades d’aquests compromisos

bar lila gradient

Mocions recents presentades per Babord (i mocions en preparació)

Moció contra la criminalització de joves migrats sols

L’arribada d’infants estrangers no acompanyats ha situat el sistema de protecció social en crisi, atesa la manca de previsions i pocs recursos. El Síndic de Greuges ha assenyalat la manca d'una assistència integral d'aquests infants. El problema s'agreuja per la campanya sistemàtica de criminalització de la diferència. En aquesta moció, Babord demana que l'Ajuntament lluiti contra la xenofòbia, treballi amb les entitats i moviments socials per l'atenció integral d'aquest infants i adolescents (per exemple dins la Xarxa d'Inclusió Social del municipi) i insti als governs català i estatal a atendre aquests menors.

Continueu llegint ...

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre de 2018 el Grup Municipal de Babord va presentar una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar. En la moció s'insistia en què el títol de propietat o contracte de lloguer no és legalment imprescindible i que poden aportar-se altres documents i actuacions administratives. La proposta només va comptar amb els vots de Babord, de Vilassar de Mar sí que pot/sí puede i de la regidora no adscrita i va ser rebutjada pels vots en contra de la resta.

Continueu llegint...

Moció per a l'ampliació del parc d'habitatge social a Vilassar de Mar

El mes de febrer de 2018, Babord va presentar una moció per a una moratòria de les llicències d’habitatges d’ús turístic al nostre poble (es va aplicar amb 5 mesos de retard). Al juny vam presentar una moció per crear una taula d’habitatge municipal des d’on impulsar i debatre polítiques públiques d’habitatge. En octubre de 2018 s'ha presentat aquesta moció per ampliar el parc d'habitatge social, recollint la iniciativa de diferents moviments socials que treballen en la defensa del dret a l’habitatge. La moció recull que els nous projectes d'habitatge facin una reserva del 30% per habitatge amb protecció oficial, el qual es destinarà prioritàriament a lloguer social. També proposa el drets de tanteig i retracte a favor de l'Ajuntament de Vilassar de Mar davant qualsevol oferta de compra-venda.

Read more

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes