Les comissions de treball són autònomes en el seu funcionament i han d’informar, de forma periodica, a l’Assemblea Plenària. La comissió té la funció de promoure el debat i de fer propostes d’acció municipal.
L’Assemblea Plenària decideix les propostes plantejades per les comissions.
La intenció és crear les comissions necessàries per abordar i debatre totes aquelles temàtiques i problemàtiques de Vilassar de Mar. El fet d’aconseguir-ho dependrà del nivell de participació ciutadana que Babord aconsegueixi i del nivell de compromís de les persones que formem Babord.

En aquests moments hi ha 9 comissions creades: 6 comisions temàtiques i 3 comissions d'organització o gestió.

comisions temàtiques comissions d'organització
  • Drets socials
  • Economia i Finances
  • Educació, cultura i esport
  • Defensa del territori i sostenibilitat
  • Democració i Participació
  • Feminisme i igualtat
  • Suport municipal
  • Comunicació Externa
  • Coordinadora

La Comissió de Suport Municipal està formada per les persones que representen Babord a l'Ajuntament (regidores i membres del consell d'administració de la societet municipal) i una persona d'enllaç per cadascuna de les altres comissions.

La Comissió de Comunicació se n'encarrega de divulgar l'activitat de Babord.

La Comissió Coordinadora és un òrgan de gestió i no de decisió. És la Comissió que facilita la planificació de les assemblees i el pla de treball. L'impuls de les activitats de Babord ve de l'assemblea plenària i de les comissions.

maquina diarisComunicació externa
davant lajuntamentCoordinadora-comunicació interna
 

 

bar lila gradient

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes