El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible a Vilassar de Mar ha de ser un pla integral sobre la mobilitat del municipi, que ha de contemplar totes les propostes i objectius dels diferents modes de mobilitat (a peu, bicicleta, transport public, vehicles privats motoritzats). Des de Babord, destaquem 5 eixos bàsics o propostes prioritàries per aconseguir un Vilassar de Mar més sostenible.

  1. Increment dels vials per a vianants i per a bicicletes.
  2. Transformació de la N-II en el Passeig de les Palmeres.
  3. La continuitat del passeig marítim fins a Premià de Mar.
  4. Foment del transport públic.
  5. Creació de nusos intermodals.
pedestrians 

 Aquest 5 eixos ens han de permetre identificar propostes concretes per transformar les diferents xarxes de mobilitat urbana i interurbana a Vilassar de Mar, per tal d’aconseguir incrementar la qualitat de vida mitjançant la recuperació del carrer com espai de relació i convivència per part de les persones. Així, ha de permetre als vilassarencs i vilassarenques fer els seus desplaçaments diaris (treball, educació, cultura, oci…) més còmodes i accessibles, a més de significar una proposta global que ajudi a fomentar l’ús de modes de mobilitat més sostenibles, tant en els itineraris interns com en els externs.

Els 5 eixos

mobilitat vianants 2 

Vials per a vianants i per a bicicletes.

Un 70% dels desplaçaments que s’efectuen a Vilassar de Mar són a peu. Així, és prioritari garantir la mobilitat a peu al llarg de tot el municipi, de la mateixa manera que s’ha d’establir una xarxa d’itineraris per anar amb bicicleta per la sostenibilitat del mitjà de transport i pel pes creixent d’aquest. És bàsic, doncs, que aquests itineraris siguin segurs, fàcils d’identificar i seguir, còmodes, accessibles, amb continuïtat i que uneixin els espais i serveis d’ús habitual de la població. Des de Babord, doncs, hem plantejat la creació d’uns itineraris que connectin el sud amb el nord i l’est amb l’oest, que siguin exclusius no compartits o que, en el cas de compartir l’espai amb d’altres mitjans, es doni prioritat al vianant primer i a la bicicleta després. Pel que fa a la bicicleta, es preveu una mesura addicional com seria la instal•lació d’aparcaments segurs, sobretot als edificis de serveis públics i als accessos al transport públic per fomentar-ne l’ús i la intermodalitat.

 

De la N-II al Passeig de les Palmeres.

Aquest eix, o mesura, per la seva incidència en altres municipis, s’està treballant al Pla de Mobilitat del Maresme, doncs és la institució que pot incidir de forma més directa, o que pot elaborar i oferir solucions més viables. Però és des dels municipis on cal definir l’ús que en volem donar. És en aquest sentit que Babord proposa convertir la N-II en el Passeig de les Palmeres de Vilassar de Mar, és a dir, convertir un vial interurbà en un vial més del poble, on caminar-hi sigui una activitat fàcil i saludable.

mobilitat nii monjo w
Hi ha dues propostes concretes per utilitzar una part de l’espai de la N-II:
- Al tram de N-II proper a les estacions de rodalies, volem propiciar la intermodalitat (un dels altres 5 eixos pels quals apostem), creant parades de bus urbà i interurbà, i aparcaments segurs de bicicletes i cotxes a la cruïlla entre el passeig de les Palmeres i l’avinguda Escultor Monjo.
- Aprofitar l’espai de la N-II per construir rampes que permetin superar els trams d’escales que hi ha als passos subterranis per accedir al passeig marítim, i així aconseguir itineraris accessibles entre el nus urbà i el passeig marítim.

 

Continuïtat del Passeig marítim.

Uns centenars de metres entre Premià de Mar i Vilassar de Mar trenquen la continuïtat dels dos trams de passeig marítim que tenen els dos municipis en la seva façana del litoral. Des de Babord, lluitem per aconseguir la continuïtat del passeig marítim entre Vilassar de Mar i Premià de Mar, doncs permetrà comunicar els dos municipis mitjançant un espai molt utilitzat pels veïns i veïnes dels dos municipis i és un pas més per aconseguir un passeig que comunicarà Barcelona amb Mataró. Aquesta unió facilitarà l’ús de l’espai de platges. Amb tot, és vital que sigui accessible per tothom, i que el seu disseny i realització sigui respectuós amb l’hàbitat que travessa (psemofila) i, per tant, cal una pedagogia del seu ús i un manteniment.

2015 platja passeig 3

 

mobilitat nou bus w

Transport públic.

Des de Babord apostem per l’ús del transport públic com un mitjà fiable, còmode i sostenible de transport. Hem d’aconseguir que les persones que fan la majoria dels seus trajectes en un transport privat i d’ús individual, com és el cotxe, passin a fer-lo en un transport col•lectiu com ho pot ser el tren o l’autobús. Que el trànsit de la N-II no només es traslladi a la C-32 gratuïta (proposta que des del Pla de Mobilitat del Maresme s’està lluitant per aconseguir) sinó que passi, en la seva majoria, al servei de Rodalies i de busos urbans i interurbans.

Per aconseguir-ho, però, cal potenciar el seu servei:

  • Pel que fa al servei de Rodalies (RENFE), s’ha d’incrementar la oferta ferroviària mitjançant, per exemple, l’augment del nombre de vagons. Això passa per portar una posició conjunta i de força, des del Pacte de Mobilitat del Maresme, per demanar que s’ampliï l’estació d’Arc de Triomf (Estació del Nord) per poder absorbir trens de més llargària.
  • Babord defensa l’establiment de la tarifa d’una zona pels trajectes entre VdM i Mataró, aplicable a d’altres municipis que es veuen perjudicats per la integració tarifària, i han de pagar un bitllet de dues zones per un trajecte de dues parades.
  • Pel que fa al bus urbà, s’han d’estudiar i canviar els itineraris i els horaris per donar un servei real a la població.
  • Respecte el bus interurbà, hem detectat que els busos de Cabrera i Cabrils passen pel municipi i no s’aprofiten, així que hauríem de trobar la manera d’aprofitar les xarxes que passen pel nostre municipi. També creiem que s’hauria d’estudiar la oferta d’un bus directe Vilassar de Mar - Barcelona en hores punta, i que podria ser utilitzat també pels municipis del voltant com Cabrera i Cabrils, estudiant la introducció de parades de pas que no augmentin la durada del trajecte i facilitin l’aprofitament del servei per part de més persones.

 

Intermodalitat.

Aquest concepte d’utilitzar diferents transports públics per realitzat els nostres itineraris és un hàbit poc utilitzat perquè no s’ha donat a conèixer ni s’ha fomentat, en el sentit que no disposem de punts d’intermodalitat, és a dir, espais habilitats per canviar de mode de transport. Sota aquesta idea de foment del transport públic, la intermodalitat és bàsica per poder canviar de modes de transport públic (transbordament) amb facilitat i fer més còmode, ràpid i accessible el trajecte, en definitiva, fer el seu ús més atractiu. Avui en dia, amb la integració tarifària es permet l’ús de fins a quatre modes de transport diferents en un mateix itinerari (amb les targetes integrades), i per tant, al mateix preu. Només cal, doncs, crear l’espai on es puguin connectar els diferents mitjans de transport, amb zones d’aparcament segures per a bicicletes i cotxes.
mobilitat renfe 1 w

Articles recents de la comissió de territori i sostenibilitat

Pel dret a l’habitatge digne a Vilassar de Mar

El 10è butlletí "Tot a Babord" que s'està repartint aquest dies pel poble està centrat en l'habitatge. En aquest número reflexionem sobre el dret a l'habitatge, expliquem que hem fet a l'Ajuntament (3 mocions i acords de pressuposts), proposem 5 objectius i 16 actuacions concretes, expliquem què són els desnonaments invisibles, i entrevistem a representants de la Xarxa d'Habitatge del Baix Maresme. Podeu llegir ací l'article de portada del butlletí.

Continueu llegint ...

Zones verdes: aparcar a la via pública, necessitat o caprici?

Ja podeu llegir l'article dels grups municipals de juliol 2018. Aquest mes ha triat el tema ERC-VdM diu Sí: "Zones verdes: aparcar a la via pública, necessitat o caprici?". Nosaltres no qüestionem les zones verdes, sinó com aquestes han estat implementades per part de l'equip de govern.

Continueu llegint ...

Amb una Rierada festiva, arribarà el bon temps. A l'estiu, diuen, tota cuca "sobreviu"

El tema de l'article dels grups municipals d'aquest mes va ser triat pel Grup Demòcrata, que va proposar: Ja ha arribat el bon temps. Tenim el poble preparat per gaudir-ne?"

L'article de Babord reflexiona sobre la necessitat d'una bona planificació i un treball continuat de tot l'any i assenyala els efectes negatius d'un ús intensiu i massiu de la franja costanera.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes