Qui forma Babord?
Les persones que participen a les assemblees plenàries i que formen part d’alguna de les comissions creades. Les persones que assumeixen un compromís a treballar, de forma activa, en alguna de les comissions creades.
Els membres de Babord ho som a títol individual sense representar cap organització col·lectiva.

Com ens organitzem?
L’Assemblea Plenària és l’òrgan que representa Babord i és l’espai col·lectiu on es prenen les decisions. L’Assemblea Plenària delega a les comissions la elaboració de propostes de treball i d’acció política.

Les Comissions de Treball, formades per membres de Babord, són autònomes en el seu funcionament i han d’informar, de forma periodica, a l’Assemblea Plenària. La comissió té la funció de promoure el debat i de fer propostes d’acció municipal.
L’Assemblea Plenària decideix les propostes plantejades per les comissions.
La intenció és crear les comissions necessàries per abordar i debatre totes aquelles temàtiques i problemàtiques de Vilassar de Mar. El fet d’aconseguir-ho dependrà del nivell de participació ciutadana que Babord aconsegueixi i del nivell de compromís de les persones que formem Babord.

En aquests moments hi ha 8 comissions creades: 5 comisions temàtiques i 3 comissions d'organització o gestió.

comisions temàtiques comissions d'organització
  • Drets socials
  • Economia i Finances
  • Educació, cultura i esport
  • Defensa del territori i sostenibilitat
  • Democració i Participació
  • Suport municipal
  • Comunicació Externa
  • Coordinadora

 

La Comissió de Suport Municipal està formada per les persones que representen Babord a l'Ajuntament (regidores i membres del consell d'administració de la societet municipal) i una persona d'enllaç per cadascuna de les altres comissions.

La Comissió de Comunicació se'n encarrega de divulgar l'activitat de Babord.
El portantveu de Babord és la pròpia Assemblea Plenària i aquelles persones que siguin designades per la pròpia assemblea.

La Comissió Coordinadora és un òrgan de gestió i no de decisió. És la Comissió que facilita la planificació de les assemblees i el pla de treball. L'impuls de les activitats de Babord ve de l'assemblea plenària i de les comissions.


Com ens financem?

Des de Babord optem per l’autofinançament i l’autogestió. És per això que proposem el pagament d’una quota mensual de 3 euros però que no serà un factor d’exclusió per aquelles persones que no la puguin assumir.

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes