mobilitat nii monjo w

Durant els darrers 60 anys, el disseny urbanístic dels municipis ha tingut en compte i ha propiciat la incorporació del vehicle a la nostra vida i això ha deixat que els carrers estiguin en un 80% dedicats al trànsit dels vehicles motoritzats i en un 20% a les persones caminant. Els carrers són utilitzats majoritàriament per l’ús del cotxe i queda relegat l’ús que en pot fer el ciutadà sense vehicle motoritzat.
Les inversions que han fet les institucions han estat majoritàriament en els vials de circulació i aparcament dels vehicles motoritzats enfront d’inversions en el desenvolupament i manteniment de voreres accessibles per a tothom. Cal un posicionament polític per canviar aquesta tendència i retornar l’espai públic dels carrers als vianants.

A Vilassar de Mar hi ha itineraris que es fan per carrers on és difícil garantir la convivència dels espais reservats als vehicles motoritzats (vials de circulació i places d’aparcament en superfície) amb les voreres practicables accessibles a tothom. Ja tenim experiències de com recuperar els espais públics dels carrers per als ciutadans traient places d’aparcament, ampliant voreres accessibles i fins i tot trams de carrers totalment pels vianants o de prioritat invertida.

Defensem una cultura de la mobilitat sostenible, que hem de propiciar des de les escoles i la societat civil, que faciliti voreres àmplies i accessibles, carrils bici i una bona xarxa de bus per fer els itineraris interns del poble. Hem de buscar la manera de resoldre els itineraris entre municipis amb transport públic dins i fora del municipi (bici + tren, bus urbà + tren, etc) i hem de començar a resoldre l’impacte que té la N-II en la vida dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Això es el que BABORD ha defensat en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de VdM aprovat en el Ple de desembre del 2017.

Les zones verdes d’aparcament estan previstes en el PMUS de VdM, que preveu introduir-ne de noves en barris del poble on tenim dèficit d'aparcament per als veïns. Nosaltres estem d’acord a fer-ho, però estem totalment en contra de com l’equip de govern de l’Ajuntament està desenvolupant aquesta actuació; hi ha hagut una planificació insuficient i una organització deficient amb manca d’informació, manca d’enganxines pels veïns que ho sol·liciten ,manca de senyalització horitzontal i vertical dels espai afectats i només advertiments/avisos de multes han estat les comunicacions més diligents a l’hora d’informar el ciutadà. Creiem que una vegada més la superficial acció política i la feina maldestra d’alguns dels tècnics del’Ajuntament han aconseguit generar desconfiança entre els ciutadans. Incomprensible inici del PMUS.

Calendari de Babord

OPEN

bar lila gradient

Els dos articles més recents publicats

Moció pel dret a l’empadronament

Al ple municipal del 20 de desembre el Grup Municipal de Babord presenta una moció sobre el dret a l'empadronament amb l'objectiu de facilitar aquest tràmit a totes les persones residents a Vilassar de Mar

Read more

Sobre el "butlletí especial: anàlisi i situació del deute municipal"

El passat Novembre l’Ajuntament de Vilassar de Mar va publicar un butlletí municipal especial sota el títol Anàlisi i situació del deute municipal. De nou, i seguint dinàmiques d’anteriors governs, veiem que s’utilitza un mitjà de comunicació públic per difondre els èxits del govern municipal i sense cap mena de crítica al respecte. És a dir, una eina de propaganda dels partits que integren el govern però amb diners municipals. Esperem que això no sigui una mostra de l’estratègia de l’actual govern per a la campanya electoral del mes de maig. Quants butlletins especials més té previst el govern?

Estem d’acord que es parli del deute municipal, que s’informi de la gestió que s’ha fet i que es doni informació transparent i clara sobre la situació del fons municipals. Ara bé, no compartim la manera com es dóna la informació. Una informació sesgada i amb la qual se’n fa un ús interessat dels resultats obtinguts. Entre d’altres temes, s’obvia que encara hi ha deutes per resoldre, no s’informen ni es recorden els resultats de l’auditoria, ni tampoc es diu res de la complexa situació de Can Vives i on s’oculta la realitat en la qual es troba. Cap menció als resultats aconseguits gràcies als acords signats amb Babord i cap espai on es doni la visió crítica de la resta dels grups municipals que formen el consistori.

Voleu continuar així?

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes