mobilitat nii monjo w

Durant els darrers 60 anys, el disseny urbanístic dels municipis ha tingut en compte i ha propiciat la incorporació del vehicle a la nostra vida i això ha deixat que els carrers estiguin en un 80% dedicats al trànsit dels vehicles motoritzats i en un 20% a les persones caminant. Els carrers són utilitzats majoritàriament per l’ús del cotxe i queda relegat l’ús que en pot fer el ciutadà sense vehicle motoritzat.
Les inversions que han fet les institucions han estat majoritàriament en els vials de circulació i aparcament dels vehicles motoritzats enfront d’inversions en el desenvolupament i manteniment de voreres accessibles per a tothom. Cal un posicionament polític per canviar aquesta tendència i retornar l’espai públic dels carrers als vianants.

A Vilassar de Mar hi ha itineraris que es fan per carrers on és difícil garantir la convivència dels espais reservats als vehicles motoritzats (vials de circulació i places d’aparcament en superfície) amb les voreres practicables accessibles a tothom. Ja tenim experiències de com recuperar els espais públics dels carrers per als ciutadans traient places d’aparcament, ampliant voreres accessibles i fins i tot trams de carrers totalment pels vianants o de prioritat invertida.

Defensem una cultura de la mobilitat sostenible, que hem de propiciar des de les escoles i la societat civil, que faciliti voreres àmplies i accessibles, carrils bici i una bona xarxa de bus per fer els itineraris interns del poble. Hem de buscar la manera de resoldre els itineraris entre municipis amb transport públic dins i fora del municipi (bici + tren, bus urbà + tren, etc) i hem de començar a resoldre l’impacte que té la N-II en la vida dels ciutadans i ciutadanes del nostre poble. Això es el que BABORD ha defensat en la redacció del Pla de Mobilitat Urbana i Sostenible (PMUS) de VdM aprovat en el Ple de desembre del 2017.

Les zones verdes d’aparcament estan previstes en el PMUS de VdM, que preveu introduir-ne de noves en barris del poble on tenim dèficit d'aparcament per als veïns. Nosaltres estem d’acord a fer-ho, però estem totalment en contra de com l’equip de govern de l’Ajuntament està desenvolupant aquesta actuació; hi ha hagut una planificació insuficient i una organització deficient amb manca d’informació, manca d’enganxines pels veïns que ho sol·liciten ,manca de senyalització horitzontal i vertical dels espai afectats i només advertiments/avisos de multes han estat les comunicacions més diligents a l’hora d’informar el ciutadà. Creiem que una vegada més la superficial acció política i la feina maldestra d’alguns dels tècnics del’Ajuntament han aconseguit generar desconfiança entre els ciutadans. Incomprensible inici del PMUS.

Calendari de Babord

OPEN

bar lila gradient

Els dos articles més recents publicats

BABORD VOTEM NO ALS PRESSUPOSTOS DEL 2019

No aporten les propostes transformadores que el poble necessita i hem perdut la confiança en el govern d’ERC-GentxVdM després del grau d’incompliment de l’acord de 2018.

Des del principi de la legislatura, hem deixat clara la nostra posició:
Hem vingut a transformar el poble i construir alternatives, no a avalar una gestió continuista.

L’aposta del col·lectiu en matèria de pressupostos ha girat al voltant de 4 grans eixos:

 • Democratització de les finances municipals, millorant la informació de la població i augmentant la seva participació.
 • Auditar l’origen del deute estratosfèric que va deixar CIU i buscar estratègies perquè el no legítim no recaigui sobre les finances municipals.
 • Control dels grans contractes i/o gestió directa, per garantir la qualitat dels serveis públics i no pagar de més.
 • Aprofitar el poc marge d’inversió per fer front als reptes d’habitatge i mobilitat que té Vilassar de Mar.

Babord hem mostrat voluntat de col·laboració amb el govern, facilitant qualsevol proposta que impliqués un gir en les polítiques municipals. En aquest sentit, vam arribar a un pacte pels pressupostos de 2016, gràcies al qual es va aconseguir:

 • Pressupostos participatius.
 • Auditoria de la SA Municipal i del deute del mercat.
 • Incorporació d’un tècnic a l’Ajuntament per la redacció i control dels contractes amb empreses externes.
 • Inventari d’usos de la zona agrícola
 • Malauradament, el govern no prioritza els objectius de l’acord i el grau d’acompliment queda lluny de les nostres expectatives.

El 2018, Babord fem una proposta pels pressupostos municipals, de la qual el govern en rebutja alguns dels punts més transformadors. No obstant això, s’aconsegueixen pactar 21 mesures concretes i es defineixen una sèrie d’indicadors per verificar-ne el seu compliment. Per aquest motiu, ens abstenim facilitant-ne l’aprovació i evitant l’escenari d’una moció de confiança que només hauria beneficiat al PDECAT.

 • La valoració del grau d’execució de l’acord és molt negativa: s’han incomplert un 54% de les 44 actuacions pactades i han quedat per desplegar mesures en temes tan importants com habitatge, mobilitat, subvencions, gènere, sobirania alimentària i serveis públics municipals.

Pels pressupostos de 2019, Babord advertim al govern que tenint en compte el precedent, només podrem donar suport a uns pressupostos que incorporin propostes valentes en alguns dels aspectes clau de la política municipal:

 • Concurs obert per atorgar les subvencions a associacions i entitats, i no a dit com es fa ara.
 • Estratègia clara de control i seguiment pels grans contractes de l’Ajuntament i possibilitat de municipalització d’algun dels serveis clau.
 • Ampliar les partides dels pressupostos que decideix la població de manera directa. Més enllà dels 150.000€ de propostes portades des de la ciutadana, es planteja que els 600.000€ d’inversions (projectes proposats directament pel govern) puguin ser escollits per la població.
 • La negativa del govern a donar resposta a aquests temes trenca les possibilitats de negociació.

Babord considerem continuista i insuficient la proposta de pressupostos 2019, ja que no planteja cap element de transformació estructural de la política municipal, ni cap dels elements clau que el col·lectiu proposem. A més, després de no complir amb l’anterior pacte i no fer cap gest d’autocrítica o disculpa, no tenim elements per una relació de confiança amb el govern d’ERC-GentxVdM.

Per tot això, Babord votem no als pressupostos del 2019.

Construïm feminismes: perspectiva de gènere a les polítiques municipals (acte; 19/01/2019)

L'objectiu de Babord és la transformació del poble i la societat des d'una perspectiva d'esquerres i de gènere. Per això vam organitzar la jornada Construïm Feminismes: la perspectiva de gènere a les polítiques municipals, el passat 19 de gener de 2019.  Vam comptar amb la participació de la Marta Clar i la Gemma Altell que van mostrar-nos experiències d'aplicació de la perspectiva de gènere en l'ambit municipal.

Continueu llegint ...

* D'acord amb la Directiva Europea 2009/136/CE, us informem que aquest lloc web utilitza galetes o cookies. - * - Els marcs de Facebook i Twitter afegeixen galetes i trackers (recomanem que bloquegeu les galetes de tercers=d'altres llocs). - * - Podeu acceptar l'ús de galetes prement aquest botó Llegeix la nostra politica de galetes